Aanvullingen en correcties zijn welkom.

Liftoverhaal Broekerhaven.

naar Menu landzaken.


a97
De liftoverhaal te Broekerhaven is voor zover momenteel (2014) bekend de enig werkende scheepslift in Nederland. De lift werd, ter vervanging van de bestaande overhaal, in 1923 gebouwd. Als na de oorlog het vervoer van groenten bijna geheel over de weg gaat, raakt de lift in onbruik en wordt deze in 1981 gesloten. Na een grondige restauratie, in 1993, is de lift thans weer in gebruik.

De lift staat hier gereed voor de invaart aan de lage zijde, de polderzijde.

Foto: Kees Schipper, Vlijmen
Broekerhaven, juli 2014.
(groot formaat)


a96
Dat men voor een liftoverhaal koos, kan te maken hebben met het feit dat men het binnendringen van zoutwater in de polder wilde beperken. De lift was bestemd voor scheepjes tot 14 meter met een maximale breedte van 3,9 meter. Het hefvermogen bedroeg 15 ton.
(In Amsterdam bij de Postjeswetering stond een vergelijkbare lift.)

Na het invaren van de overhaal wordt de kooi waarin men staat in zijn geheel opgehesen.

Foto: Kees Schipper, Vlijmen
Broekerhaven, juli 2014.
(groot formaat)


a95
Voor zover bekend werkt het systeem niet met contragewichten en moet het volle gewicht van vaartuig en kooi door de electrische installatie omhoog gebracht worden. De lift is oorspronkelijk bedoelt voor schepen met een platte bodem en voor scheepjes met een diep stekende kiel niet geschikt.

Wanneer het scheepje een duidelijke kiel heeft, is het zaak een beetje handig in de kooi af te meren, anders zit men zo scheef. Door niet te ver, maar ook niet te dichtbij, de kant aan te meren, kan men redelijk rechtop blijven staan.

Foto: Kees Schipper, Vlijmen
Broekerhaven, juli 2014.
(groot formaat)


a94
De waterstand in de Grootslag polder, het lage peil, ligt circa 2,5 meter onder NAP. Aan de IJsselmeerzijde is de streefwaarde rond de 20 cm onder NAP.

De kooi in de bovenste stand. Het geheel kan nu zijdelings verplaatst worden, zodat het boven de rechter helft van de liftoverhaal komt te hangen.

Foto: Kees Schipper, Vlijmen
Broekerhaven, juli 2014.
(groot formaat)


a93
Tijdens het transport naar de andere zijde kan het een beetje gaan schudden. Bij kielscheepjes is het daarom aan te raden de zaak even stevig vast te houden. Dit voorkomt dat men ineens over de andere zij valt.

Hier is het lage waterpeil goed te zien.
Houten blokken aan de zijkant van de kooi beschermen het staalwerk. Tevens vormen ze, in combinatie met sleuven in de wanden een vertikale geleiding.

Foto: Kees Schipper, Vlijmen
Broekerhaven, juli 2014.
(groot formaat)


a92
Het lijkt er op dat het sloepje, door het schudden, een zetje heeft gehad en een beetje weggegleden is. Men komt oncomfortabel scheef te staan.

Wanneer men aan de andere zijde gekomen is, kan de kooi afgevierd worden.

Foto: Kees Schipper, Vlijmen
Broekerhaven, juli 2014.
(groot formaat)


a91
De overtocht is volbracht. Sommige schippers zullen er rekening mee moeten houden dat een deel van het koelwatersysteem van de motor droog is komen te staan en zich misschien niet vanzelf vult. Is dat echter op orde dan kan men ongehinderd uitvaren.

Foto: Kees Schipper, Vlijmen
Broekerhaven, juli 2014.
(groot formaat)


a90
De wagen of moet men het een kat noemen,
waarmee de kooi gehsen en getransporteerd wordt.
Tegen de linker ligger ziet men de signaal- en voedingskabels van het hijsmechanisme.

Foto: Kees Schipper, Vlijmen
Broekerhaven, juli 2014.
(groot formaat)


a89
De kooi in rust.

Foto: Kees Schipper, Vlijmen
Broekerhaven, juli 2014.
(groot formaat)


a88
De installatie werd gebouwd door P.M. Duyvis in een tijd dat men dat nog in keurig emaille kenbaar maakte.
De sluis was het werk van de aannemer H. Bruinsma uit Andijk.

Foto: Kees Schipper, Vlijmen
Broekerhaven, juli 2014.
(groot formaat)

naar Menu landzaken.

E> Nog meer overhalen + hun geografische ligging en een beschrijving. (poldersporen.nl)
E> Website Oud Stede Broec.

top

Statistiekenv4.0 P.I.Klein