De Roeiboot


De Roeiboot

Postbus 24066 - 3007 DB  Rotterdam / e-mail info@debinnenvaart.nl IBAN nr.: NL94.INGB.0006.259.387

Zaterdag openstelling (10.00 – 16.00 uur) van het Binnenvaartmuseum in 2018 (toegang gratis) aan boord van de René SIEGFRIED - Maasstraat 13 - 3313 CR Dordrecht. De museum openstellingen op de eerste zaterdag van de maand zijn in 2018 op  7 juli – 4 augustus – 1 september – 6 oktober - 3 november – 1 december.    

Mededelingenrubriek van ver­eniging "De Binnenvaart"

Juni 2018                            

Agenda                                  

08-09 juni                              

Beurtvaartdag Katwijk aan de Prins Hendrikkade. Op 9 juni viert de stichting ‘Katwijker Motor’ de officiële openstelling van de Historische Erfgoedkade aan het Prins Hendrikkanaal.

23-24 juni                              

Zwaluwse Havenfeesten in Lage Zwaluwe.

Zaterdag 30 juni                     

Gaastmeer. Open dag met als thema: Beurtvaart in Zuid-Westhoek van Friesland. Zij noemen het zelf: Iepen dei... Een ding is zeker: de EENDRACHT van O. Feenstra en de KOOPMANSWELVAART van Rein Horjus zijn van de partij.

Zondag 1 juli                          

Boekenmarkt in Dordrecht. We staan daar met een eigen kraam.

Zaterdag 7 juli                        

Museum geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Om 14.00 uur lezing door Leen ten Haaf over de veerponten Moerdijk - Willemsdorp en aanleg Moerdijkbruggen.

27-28-29 juli                          

Sail Leiden, reünie LVBHB. Zie de website: http://www.sail-leiden.nl/

30 juli t/m 13 augustus           

15e Maritieme studiereis naar Noordwest Frankrijk.  Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Per luxe touringcar vanaf Dordrecht naar Nantes, cruise over de Loire met nieuw gebouwde raderboot, daarna met touringcar naar Orleans en Conflans en aansluitend cruise over de Seine van Parijs naar Honfleur. Op de terugweg per bus via Le Havre naar Dordrecht. Programma: www.debinnenvaart.nl onder maritieme studiereizen. Voor meer informatie en boekingen.: EUROCULT – LITO o.v.v. De Binnenvaart. Wittevrouwenstraat 36, 3512 CV Utrecht. Tel: 030-2439634, Email: info@eurocult.nl website: www.eurocult-lito.nl 

Zaterdag 1 september            

Excursie, busreis naar waterbouwkundige kunstwerken in België.

Zaterdag 6 oktober                 

Najaarsbijeenkomst vereniging ‘De Binnenvaart’

Zaterdag 3 november             

Museum geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Om 14.00 uur lezing van Sjoerd de Meer over beschilderd dundoek (feestvlaggen).

 

Zaterdag 7 juli om 14.00 uur lezing door Leen ten Haaf over de veerponten Moerdijk - Willemsdorp en aanleg Moerdijkbruggen. Aanvankelijk werd een geregelde oeververbinding met ponten onderhouden vanaf 1821. Deze werd opgeheven na gereedkomen van de spoorwegbrug in 1872. Echter na de eeuwwisseling toen het autoverkeer zijn intrede deed was toch weer behoefte aan een veerverbinding, aanvankelijk met twee kleine ponten van max 9 auto’s. Eind jaren 20 werden 3 moderne stoomponten gebouwd bij scheepswerf ‘De Biesbosch’ en ingezet tot aan het ingebruikneming van de verkeersbrug in 1936. Vanaf eind 20e eeuw deed ook de lijndienst Thor Moerdijk aan. Deze vervoerde naast passagiers ook kleine pakketten. Ook deze stopte in 1938 maar werd tijdens de oorlog weer in gebruik gesteld.

 

Ontmoet bekende en andere mensen !

Wilt u graag uw kennis over de binnenvaart uitdragen aan geïnteresseerden?

Op ons Binnenvaartcentrum in Dordrecht is ruimte voor een of meer vrijwilligers (dus u kunt u ook samen aanmelden), die bezoekers een rondleiding willen geven in ons museum. Ook als u op een andere manier actief wil worden binnen onze vereniging, zoals op het Binnenvaartcentrum in het onderhoud, nodigt het bestuur u uit.   U kunt u zich melden op: secretaris@debinnenvaart.nl

 

Mededelingen en oproepen

Rolf Diesler - maromalosa@t-online.de – is bezig met een boek over de Reederei Braunkohle. Hij zoekt hiervoor nog info over de Nederlandse dochtermaatschappij Brandstoffenhandel & Rederij NV in Amsterdam. In de zestiger jaren werd dit de Rederij Amstelland BV. De schepen voeren onder namen Oranje met een nummer erachter. Wie weet hier meer over? Info hierover kunt u zenden naar de redactie via redactie@debinnenvaart.nl of direct aan Rolf Diesler.

 

Lisa Weeda en Lieke van de Haar - lisaweeda1989@gmail.com – hebben de volgende oproep: Deze zomer reizen wij, Lisa en Lieke, van Den Haag naar het oosten van Oekraïne. We volgen de route die Lisa's Oekraïense grootmoeder Aleksandra aflegde tussen 1942 en 1945. Als meisje van 16 werd zij uit haar geboortedorp weggehaald om te werken voor de Duitsers als Ostarbeiter. Een onderdeel van de route is een vaart tussen Nederland en Frankfurt am Main. Wij zouden vanaf 20 juli deze zomer heel graag met een binnenvaartschipper meevaren op deze route. Wie kan hun helpen? Voor meer informatie over dit project: lisaweeda.tumblr.com/oekraine / Mail: lisaweeda1989@gmail.com

 

April 2018

De heer Van Iddekinge heeft deze vraag: Verzamelaar: zoekt bevrachtingsboekjes met zegels. Deze zegels werden van ongeveer 1917 tot ongeveer 1990 gebruikt op de schippersbeurs. Betalen van beursbelasting via zegels plakken. Ook losse zegels zijn welkom. Er bestaan meerdere uitgiftes van deze zegels. Beloning van toepassing. Hopelijk komt zo een lange zoektocht tot een happy end.

E-mailadres: h.v.iddekinge@ziggo.nl tel. 023 -5271598

 

Bas de Voogd,  e-mail: b.voogd5@chello.nl heeft deze vraag: In verband met historisch onderzoek naar het vervoer van Ford automobielen in kisten rond 1920 vraag ik me af of binnenvaartschippers/beurtschippers dergelijke houten kisten vervoerden, waarschijnlijk wel. Het transport gebeurde vanuit Antwerpen richting b.v. Goeree Overflakkee, wat uitsluitend over water te bereiken was. Afmetingen kist gewicht incl. Ford ca 1100 kg lengte 300cm breedte 160 cm hoogte 140 cm. Wat voor gewichten kon een gemiddelde beurtschipper in die tijd nog goed op de kade zetten? Zijn er foto’s bekend van dergelijke kisten aan boord of tijdens het lossen? Hoeveel kostte een dergelijk transport?

 

Hendrik Land, e-mail: info.cofian@gmail.com vraagt: Ik doe historisch onderzoek en ben gespecialiseerd in het analyseren van luchtaanvallen op locaties in WOII. Uit verscheidene bronnen hebben we inmiddels vast kunnen stellen dat bij een bombardement op de Dordtse Zeehaven (thans Julianahaven) in de middag van 1 oktober 1944 in totaal 3 schepen geraakt zijn. De TOILER II is gekapseisd en gezonken, de HARBURG is in het voorschip geraakt en een derde schip, geïdentificeerd als de TOULE zou een bom-inslag vlak naast het schip gehad hebben waardoor er onderwater schade is ontstaan. Alle drie de schepen zouden tankschepen geweest zijn. De eerste twee heb ik inmiddels dankzij jullie site kunnen achterhalen, echter de derde kan ik niet vinden. Heeft iemand informatie over de aanval zelf en/of de TOULE?

 

Vrijwillige schippers gezocht voor Schipper mag ik ook eens varen?

De Stichting ‘Schipper Mag Ik Ook Eens Varen’ uit Zwolle zoekt vrijwillige bemanningsleden voor de JONATHAN. Deze mooie luxe motor is omgebouwd tot vakantieschip voor mensen met een beperking. Het schip is nu voorzien van 6 hutten met eigen sanitair waarvan 2 hutten ingericht zijn voor rolstoelgebruikers. Het doel van de stichting is het organiseren van  zorgeloze, meerdaagse vaartochten voor mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, hun familieleden en/of directe verzorgers Ook levert de stichting een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van het isolement waarin velen zich bevinden. De eerste vaartocht is gepland in juni 2018. In eerste instantie is het de bedoeling om de tochten van maandag tot en met vrijdag te organiseren. maar weekendtochten zijn ook mogelijk. Gedacht wordt aan een schippersechtpaar dat inmiddels is gestopt maar waarbij het water blijft trekken of een schipper met een maat. En die het de  vakantiegasten graag naar de zin maakt. Aanmelden kan via het secretariaat van de stichting: janvanpopta@hotmail.com

 

Wat is je favoriete Maritieme Erfgoed

Een zoektocht in ons collectief geheugen naar maritiem erfgoed van betekenis.

Water neemt een belangrijke plaats in onze maatschappij in. Dat heeft het altijd gedaan. Niet alleen Europese kuststeden zijn gericht op het water, maar ook in door land omringde samenlevingen speelt het water een belangrijke rol. De zee, het meer of de rivier verbindt. Hieromheen zijn gewoontes en tradities ontstaan die eigen zijn aan het gebied waarin we leven en de binding die we hebben met dat water. We noemen het daarom maritieme tradities: maritiem, de relatie tussen mens en water.

Die eeuwenlange innige relatie heeft veel tastbare herinneringen achtergelaten, zoals schepen, scheepswrakken, bruggen, havens, havengezichten, maritieme cultuurlandschappen, schilderijen, foto’s – noem maar op – maar ook minder tastbare, zoals verhalen, liederen en tradities.

Een enorme variëteit dus aan maritiem erfgoed: Oude en nieuwere tradities, lokaal, nationaal of internationaal verspreid. De Europese Commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed en die kans grijpt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed aan om maritiem erfgoed in de schijnwerpers te zetten, samen met u.

Wat is voor u het meest favoriete maritieme erfgoed? Met andere woorden: welk object, traditie, archeologische vindplaats, nog varend schip of bijvoorbeeld maritiem gezicht heeft een speciaal plekje in uw hart omdat het mooi is, u er een sterke herinnering aan heeft of omdat u het historisch gezien belangrijk vindt?

Zo kunt u meedoen

Wij willen graag uw persoonlijke mening weten! Een object uit de familie, een lokale traditie of een scheepswrak waar ook ter wereld. U mag er slechts een kiezen! Dus zet uw favorieten op een rij, kies er een uit en houd een betoog waarom u nu net die hebt gekozen. Het betoog mag op film, geluidsfragment of geschreven. Hoe dan ook! Vermeld daarin:

1. Wie bent u?

2. Waar komt u vandaan?

3. Wat is uw favoriete maritieme erfgoed?

4. Waarom?

Heel simpel dus.

Stuur dit naar Europees Erfgoedjaar Maritiem, e-mail info@europeeserfgoedjaar.nl.

Wij bundelen uw favoriet met die van anderen en zullen die toegankelijk maken op een website. Eind december 2018 zal een groep specialisten met een analyse komen over het maritiem erfgoed, over wat wij allen gekozen hebben en waarom. We kijken uit naar uw bijdrage!

 

Februari 2017

Iets voor U?

Het bestuur van vereniging 'De Binnenvaart' zoekt leden (m/v), die zich actief willen inzetten voor een bestuursfunctie. Door het vertrek van een aantal bestuursleden, is het bestuur in de "gevarenzone" gekomen en kan wel wat versterking gebruiken.

Draagt u de vereniging een warm hart toe en heeft u een positieve instelling, dan bent u hierbij van harte uitgenodigd om de vereniging vooruit te helpen. Bestuurlijke ervaring is beslist geen vereiste, maar is natuurlijk welkom. Belangrijk is dat u zich wilt inzetten voor de vereniging.

In het bijzonder zoekt het bestuur naar een vrouw of man, die de contacten naar buiten, zoals met de regio en de pers, zou willen onderhouden.

Heeft u enige kennis van, of gevoel voor, computerprogramma’s en digitalisering, ook dan zou het bestuur graag kennis met u maken.

Heeft u verfrissende of vernieuwende ideeën over de vereniging, schroom dan niet contact op te nemen met de voorzitter Ad Schroot, of de secretaris, voor een oriënterend gesprek.

Vereniging 'De Binnenvaart' is het waard om goed bestuurd te worden!

 

Oktober 2017

Sjaak Grinwis, e-mail mail: zeeheld9@gmail.com meldt: Sinds kort is er op Facebook een openbare ledengroep aangemaakt, hierop kunnen foto’s en berichten worden geplaatst, en men kan gratis lid worden van deze groep. Er bestaat ook een (zakelijke) site op Facebook, maar deze wordt alleen gebruikt voor berichten en belangrijke zaken, zoals b.v. aankondigen van evenementen. Hierop is het lastig om foto’s op te plaatsen. Verder is er ook een Videokanaal op YouTube, waar (scheepvaart) filmpjes zijn te zien en eventueel door mij kunnen worden geplaatst. Het lijkt mij in deze (digitale) tijd een aanvulling voor de vereniging en met de social media bereiken we waarschijnlijk meer en gemakkelijker de jeugd. Op zowel Facebook als YouTube is e.e.a. te vinden onder de naam "Vereniging De Binnenvaart”.

        

Oudere oproepen zijn te vinden onder : Zoeklicht.

 

Postbus 24066 - 3007 DB  Rotterdam / e-mail info@debinnenvaart.nl IBAN nr.: NL94.INGB.0006.259.387