De Roeiboot


De Roeiboot

 Augustus 2016
Mededelingenrubriek van vereniging "De Binnenvaart"


Agenda 2016

Zaterdag 3 september Het Binnenvaartmuseum aan boord van de R. Siegfried en de museumwinkel zijn open van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Zaterdag 10 en zondag 11 september: Open Monumentendagen: Binnenvaartmuseum is open: zaterdag vanaf 10:00 uur en zondag vanaf 12:00 uur

Zaterdag 17 september Excursie met de HALVE MAEN vanuit Tholen naar Antwerpen v.v.

Dinsdag 27 en woensdag 28 september Shipping en Logistic Beurs in Kalkar

Zaterdag 2 oktober Het Binnenvaartmuseum en de museumwinkel zijn open van 10:00 tot 16:00 uur

Zaterdag 29 oktober Najaarsbijeenkomst 2016 in het STC in Rotterdam.


Bezoek Verein Historische Binnenschifffahrt (26 augustus t/m 01 september)
Vrijdag 26 augustus komt de historische spits WILLI uit Basel langszij de René SIEGFRIED te liggen t/m donderdag 1 september. Na Dordt vaart het schip naar Rotterdam voor de Wereldhavendagen.
Zie de website http://www.historische-binnenschifffahrt.com/die-aktivit%C3%A4ten/
 

17 september 2016 Excursie met de HALVE MAEN vanuit Tholen naar Antwerpen v.v.
09:30 uur vertrek van Tholen naar Antwerpen met een bezoek aan het binnenvaartmuseum, koffie met gebak, warme en koude lunch en op de terugvaart soep en broodjes. We zijn ongeveer terug in Tholen om 19:00 uur.
De kosten zijn voor leden € 60,00 en voor niet leden € 65,00. Boeken via de Ledenadministratie op dinsdag ochtend tussen 09:00 en 11:00 uur telefoonnr 0612344170 of via mail ledenadministratie@debinnenvaart.nl


Index magazine BINNENVAART op de website bijgewerkt.
De index van de inhoudsopgave van ons magazine BINNENVAART is bijgewerkt tot en met de laatste editie 2016-4. Ook alle titels van de Specials Binnenvaart zijn er te vinden. Mensen kunnen dus weer inclusief het laatste nummer een artikel sneller opzoeken.


Sleepboot WILLEM-MARIE bijna elke donderdag te bezichtigen
De sleepboot WILLEM-MARIE is bijna elke donderdag te bezichtigen langszij de RENÉ SIEGFRIED. W. van IJsseldijk toont dan trots zijn langzaam lopende Deutz. En dat geluid ervan moet u beslist een keer in het echt gehoord hebben. Ware nostalgie en u gaat in gedachten terug naar de tijd van de sleepvaart.

Foute link bij artikel over het 150 jarig bestaan van het Kanaal door Zuid-Beveland. In het artikel in de Binnenvaart van juni 2016 staat het artikel op pagina 37 t/m 43 over het 150 jarig bestaan van het Kanaal door Zuid-Beveland. In het artikel wordt melding gemaakt van een speciale website op pagina 40 rechts onder waar wordt verwezen naar www.kanaal1886..nl Dit moet zijn www.kanaal1866.nl (let op de cijfers; 86 moet 66 zijn).

Jan v/d Stelt (0651-369486) e-mail jvdst58@hetnet.nl doet de volgende oproep: Ik ben bestuurslid van de stichting DD 13. DD 13 staat voor DORDRECHT 13, een prachtig scheepje waar we heel erg trots op zijn. Ik hoop dat u de moeite wilt nemen om te kijken op onze site www.dd13.nl . Zoals u op onze site kunt lezen, zijn we niet alleen trots op ons scheepje maar ook op de geïnstalleerde Kromhout Gardner motor met de daaraan gekoppelde keerkoppeling Brevo CF 1327. Nu hebben wij een probleem met deze koppeling. Ik heb op internet gekeken naar Brevo koppeling en kom dan al snel op “De Binnenvaart” terecht. Wie kan ons helpen aan namen/adressen/bedrijven die ons zouden kunnen helpen met ons koppelingsprobleem.

Peter de Groot e-mail deblommenfamilie@gmail.com doet de volgende oproep: Ik ben op zoek naar de vaarroutes die mijn familie met hun zeilschepen gebruikten in de vaart van Herwijnen naar Amsterdam in de 19e eeuw. Ik heb een foto van één van hun schepen liggend in de Prinsengracht in Amsterdam. Dat was dus kort nadat het IJ afgesloten was (Oranjesluizen), Noordzeekanaal aangelegd en het treinstation gebouwd. Maar ze hebben jaren daarvoor ook al gevaren. Tevens probeer ik te achterhalen of en waar hun schepen geregistreerd waren. Waarschijnlijk moet ik verder zoeken in hypotheekarchieven e.d. omdat er nog geen officiële scheepsregistratie bestond. Het gemeentelijk archief van Herwijnen (tegenwoordig gemeente Lingewaal) ligt in Gorkum en is nog niet gedigitaliseerd. In het gemeentearchief van Amsterdam heb ik niks kunnen vinden over de schepen. Op de foto uit 1890 die we van één van de schepen hebben staat: Vier Gebroeders, Herwijnen. Ze voeren vooral met aardappels en hooi tussen Herwijnen en Amsterdam. Hun achternamen waren Blom en van Dusseldorp. Informatie over mijn voorouders staat op de website http://www.deblommenfamilie.com . Ik dank u bij voorbaat voor uw reactie.

Louw Eijben (0168-482813) e-mail louw.eijben@outlook.com doet de volgende oproep:

Zoektocht naar de paviljoentjalk DE ADELAAR

Naar aanleiding van mijn medewerking aan de maritieme expositie “Scheepvaart toen en nu” te Lage Zwaluwe,
is mijn interesse voor het maritieme verleden van mijn familie weer opgebloeid.
Mijn opa Dirk Eijben is begonnen als schippersknecht en heeft in 1906 samen met een compagnon Willem
Adrianus Weteling de paviljoentjalk “De Adelaar” van de Fa Vof. “H. de Boer Jbz” gekocht. De ijzeren
paviljoentjalk “De Adelaar” is gebouwd in 1893 als “De Jonge Anton” bij de Ned. Grofsmederij in Leiden voor
H. de Boer uit Koog a/d Zaan. De tjalk had een lengte van 19,30 meter en breedte van 4,02 meter het tonnage
bedroeg 73,172 ton. Ze is gebrand 1893 te Amsterdam 3440. Ze werd bij aankoop overgeschreven in het
schepenregister te Amsterdam op 30 juni 1906 deel 26 nummer 4282.
Op 13 december 1901 wordt de paviljoentjalk opgemeten en krijgt als meetnummer A1031N.
Op 1 februari 1918 neemt mijn opa Dirk Eijben het deel van Willem Adrianus Weteling over en is dan vanaf dat
moment de enige eigenaar van het ijzeren paviljoenjacht genaamd “De Adelaar”. Op 1 februari 1918 wordt ze
overgeschreven in het schepenregister te Amsterdam, deel 31 nummer 5872.
Op 21 oktober 1930 wordt de Fa. Vof. D. Eijben en Zn opgericht, mijn vader Hendrik is vanaf dat moment mede
eigenaar van de paviljoentjalk “De Adelaar”. Mijn opa Dirk, op dat moment 62 jaar, gaat het dan wat rustiger
aan doen. In overleg met zijn vader (mijn opa) laat Hendrik in april 1931 de paviljoentjalk met ca 6 meter
verlengen en een gloeikopmotor inbouwen. De werkzaamheden worden op de werf van Tijs Teer aan de Jan
Bestevearstraat te Koog aan de Zaan uitgevoerd. De tjalk meet dan 100,567 ton, lengte 25,21 meter en breed
4,02 meter.
Op 28 april 1931 wordt de verlengde paviljoentjalk opnieuw opgemeten en krijgt als meetnummer A7410N. Het
brandmerk wordt 1775 B Amst 1931.
Op 10 maart 1937 neemt mijn vader het deel in de vennootschap van mijn opa over. Beide verklaren dat tot de
vennootschap alleen de motortjalk “De Adelaar”, groot volgens de meetbrief100,167 ton met inventaris en
toebehoren behoren. In de akte wordt bepaald dat Hendrik het recht heeft zijn firma de naam “D. Eijben en
Zoon” te blijven voeren.
Mijn vader blijft met “De Adelaar” varen tot juli 1946. In het najaar van 1944 heeft hij de tjalk verstopt in het
Westzijderveld om te voorkomen dat deze zou worden gevorderd door de bezetter.
De Adelaar is rond 6 juli 1946 verkocht aan Jacob Hukema, Nieuwstraat 22 te Groningen. De verkoopacte is niet
in mijn bezit. De naam van de paviljoentjalk werd gewijzigd in Jodie. De liggers van de meetdienst welke op 5
januari 1955 te ’s-Hertogenbosch bepaald zijn, geven afwijkende maten aan. Volgens kenners is dat niet
ongebruikelijk.
Voorgaande geeft in het kort het maritieme verleden van mijn familie en tjalk weer. Ik ben nu op zoek naar de
verdere levensloop van de in het artikel genoemde paviljoentjalk.
Graag zou ik daarom in contact komen met personen die mij verder kunnen helpen.


Zaterdag openstelling (10.00 – 16.00 uur) van het Binnenvaartmuseum in 2016 (toegang gratis)
De museum openstellingen op de eerste zaterdag van de maand zijn op: 3 september – 1 oktober – 5 november –
3 december.

Het Binnenvaartcentrum aan boord van de RENÉ SIEGFRIED ligt ter hoogte van Maasstraat 13 - 3313 CR Dordrecht.
Bus Neem vanaf centraal station Dordrecht buslijn 4 richting Staart of de bussen 14 of 15 richting Papendrecht. Uitstappen bij de halte Maasstraat.
Plan uw reis via www.9292ov.nl.

Route vanaf de A15. Neem de afslag Papendrecht, rij de N3 op richting Papendrecht. Neem na de brug over de
Merwede de eerste afslag. Ga bij de stoplichten linksaf de Merwedestraat op richting Dordrecht centrum en ga
dan na 1,4 km rechtsaf de Maasstraat in.
Postbus 24066 - 3007 DB Rotterdam / e-mail info@debinnenvaart.nl
IBAN nr.: NL94.INGB.0006.259.387