De Roeiboot


De Roeiboot

December 2018 

 

Mededelingenrubriek van ver­eniging "De Binnenvaart"

                               

Agenda 2019      

Zaterdag 08 dec. 2018
WinterWelVaart in Sappemeer. Vereniging ‘De Binnenvaart’ is met een stand aanwezig bij scheepswerf Wolthuis. Start om 10.00 uur en afsluiting om 18.00 uur.

Zaterdag 15 dec. 2018
Boekpresentatie Zand, grind en de historische binnenvaart (Honderd jaar zelflossen) door de auteurs Ko Blok en Jan van ’t Verlaat op de Museumwerf in Nieuwegein om 13.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via ciska@museumwerf.nl

14-15 en 16 dec. 2018
Vereniging “De Binnenvaart’ staat op de Kerstmarkt in Dordrecht op de Grote Markt, tentnummer 265.

Zaterdag 5 januari
Museum open met om 16.00 uur de Nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers van de vereniging. 

Zaterdag 2 februari
Museum open 10.00-16.00uur met modelbouwvereniging.

Zaterdag 2 maart
Museum open 10.00-16.00 uur

Woensdag 06 maart
Groningen op de Witte Zwaan, lezing van Harry de Groot, aanvang 19.30 uur met als thema: “Kust- en Binnenvaart in en rondom Groningen in de 2e helft van de vorige eeuw.” Locatie: Schipperscentrum De Witte Zwaan aan het Eemskanaal  in Groningen, achter de Praxis.

Zaterdag 16 maart         
Jaarvergadering vereniging ‘De Binnenvaart’
op het STC in Rotterdam in de Maaszaal – Lloydstraat 300, 3024 EA in Rotterdam. www.stc-r.nl Havennummer: 230.  Routes: metrostation Coolhaven; tramlijn 8; waterbus Willemskade; of met de watertaxi. Aanvang bijeenkomst 13:00 uur (zaal open 12:00 uur). Na de jaarvergadering is er een boeiende lezing over Zand, grind en de historische binnenvaart (Honderd jaar zelflossen) door Ko Blok en Jan van ’t Verlaat.

Zaterdag 6 april                
Museum open 10.00-16.00uur met om 14.00uur lezing door Chris Vennix over De Rotterdamse haven in de jaren 1950-1970.

05 t/m 07 juli                   
Historische Havendagen Coevorden is een gratis publiek evenement waarin Historische Authentieke Schepen in de belangstelling staan. Heeft u zo een schip dan bent u van harte welkom als gast tijdens dit evenement. Voor meer info en aanmelding kunt u onze site bezoeken: www.havendagencoevorden.nl of via de link van  www.havenverenigingcoevorden.nl

19 aug. t/m 03 sept.                      
Maritieme studiereis over de Mekong rivier van Cambodja naar Vietnam.   Zie voor meer info de bijgevoegde flyer.

 

Vrijwilligers gezocht

Wilt u zich inzetten voor de vereniging in een sfeer van waardering en gezelligheid, dan nodigt het bestuur u uit om goed bezig te zijn in allerlei werkzaamheden in het Binnenvaartcentrum, al is het één dag in de week. Voor de zaterdag openstelling van ons museum en om o.a. op bepaalde dagen kinderen van de basis scholen (onze toekomst?) rond te leiden over de René Siegfried en de LASH-bak worden nog vrijwilligers gezocht. Wij beschikken over speciaal lesmateriaal, op maat gemaakt voor deze kinderen van de groepen 7 en 8. Opgeven of vragen over dit onderwerp kan men via info@debinnenvaart.nl stellen.

 

Voor onze Franse motor MAROT zijn we op zoek naar een originele schoorsteen. Wie kan ons hier aan helpen? Info bij Jos Hubens, e-mail j.hubens2@chello.nl – Tel. 078-6138195

Nieuwe boeken

Naast ons eigen boek ‘In 100 jaar van scheepswerven naar Stadswerven’ (€ 30,00) zijn weer te koop de nieuwste uitgaven van De Alk: Binnenvaart 2019 en het Jaarboek 2018. Deze kosten

€ 25,00 per stuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Arends – e-mail: a.arends@xs4all.nl heeft het onderstaande verzoek: Mijn vader, ir D.H. Arends, heeft in de periode 1960-1980 een groot aantal vaarreizen door Europa gemaakt met zijn jacht de Kota Ketjil. De Kota Ketjil is gebouwd door een kapitein die voer op de Nederland-Indië lijn. Van deze reizen zijn destijds verslagen gemaakt en mevrouw Arends heeft haar vaders archief beschikbaar gesteld aan vereniging ‘De Binnenvaart’. Mevrouw Arends probeert er nu erachter te komen wat er met de Kota Ketjil is gebeurd en wie nu de eigenaar is? Wie weet meer over dit jacht?

 

Michèle Schuler – e-mail: michele.schuler@gmail.com heeft het onderstaande verzoek: Op dit moment verzorg ik mevrouw Bastiaans-Jacobs te Dodewaard. Zij en haar man hebben samen op de binnenvaart gezeten tot het moment dat er kinderen kwamen en zij met tegenzin aan land gingen. De heer Bastiaans is enkele jaren geleden overleden. In de jaren dat zij op de binnenvaart zaten hadden zij een matroos aan boord, de heer Martin van de(r) Schee. Mevrouw Bastiaans is al jaren op zoek naar die matroos, die van de aardbodem verdwenen lijkt. Voor zover mevrouw Bastiaans weet was de heer Van de Schee in de zeventiger jaren getrouwd en had hij een zoon die dezelfde naam had als zijn vader. Overigens blijkt uit informatie die zij wel heeft dat de heer Van de Schee later op de grote vaart is gaan werken. Mevrouw Bastiaans is een ieder zeer erkentelijk die kan helpen (de familie van) de heer Van der Schee te vinden.

 

Ellen van der Burg - Communicatie- en projectmedewerker Routebureau

uit®waarde – Tel: 0344-681644 – e-mail: e.burg@uiterwaarde.nl| doet de onderstaande oproep: Onze organisatie heeft 10 fiets- en voetveren in de vaart waaronder drie ponten op de Waal (Beuningen-Slijk-Ewijk, Druten-Dodewaard en Varik-Heerewaarden. Voor deze drie verbindingen zoeken wij vrijwillige schippers met een Groot Vaarbewijs.

 

Zaterdag openstelling (10.00 – 16.00 uur) van het Binnenvaartmuseum in 2019 (toegang gratis) aan boord van de René SIEGFRIED - Maasstraat 13 - 3313 CR Dordrecht. De museum openstellingen op de eerste zaterdag van de maand zijn op 3 januari – 2 februari – 2 maart – 6 april – 4 mei – 1 juni – 6 juli – 3 augustus – 7 september - 5 oktober - 2 november – 7 december.

 

Postbus 24066 - 3007 DB  Rotterdam / e-mail info@debinnenvaart.nl IBAN nr.: NL94.INGB.0006.259.387