De Roeiboot


De Roeiboot

 

                          April 2016 

Mededelingenrubriek van ver­eniging "De Binnenvaart"

Agenda 2016

15 april  Uniek concert The Hidden Tour van Ilen Mer in het Museum in Dordrecht

20 tot 24 april  Lage Zwaluwe – havenfeesten, de LASHbak is daar aanwezig.  

7 mei  Lezing Albert Verdoren tijdens de zaterdag openstelling         

24 t/m 26 mei  Maritime Industry in Gorinchem

1 juni  Door omstandigheden wordt de lezing van Ruud Filarski op 1 juni verplaatst van De Korenbeurs naar Hotel –Partycentrum ’t Trefpunt, Raadhuisplein 1a in Made. De lezing is vrij toegankelijk. Aanvang 20.00 uur.

4 juni  Lezing Sjoerd de Meer tijdens de zaterdag openstelling

4 juni t/m 3 juli  Lage Zwaluwe –  in de gewezen RK kerk vier weken lang de tentoonstelling “Scheepvaart vroeger en nu” open alle dagen van 13.30 tot 17.00 behalve maandag.

6 t/m 17 augustus  Studiereis De HURTIGRUTEN      

17 september  Excursie  met de Halve Maen vanuit Tholen naar Antwerpen v.v.

 

15 april, uniek concert aan boord van de René Siegfried

Op vrijdag 15 april komt IlenMer een concert geven op de René Siegdfried. Deze muziekgroep ( 5-6 personen) zijn bezig met een tournee door Nederland en maken muziek op bijzondere locaties. In ons geval nu aan boord van ons eigen museum cq documentatiecentrum de René Siegfried. De ultieme plek om muziek te maken is beneden in het binnenvaart museum. Voor één keer gaat de platte vitrine in het midden een avondje aan de kant en komen er stoelen te staan. Zaal open 19.30 en muziek om 20.00uur. Ter bestrijding van de onkosten wordt een entreegeld gevraagd van € 7,50.Er is plaats voor max. 50 personen.

Kaartenvoorverkoop op de René Siegfried.

 

Heemkundekring Willem Snickerieme uit Hooge- en Lage Zwaluwe – thema Scheepvaart vroeger en nu.

Heemkundekring Willem Snickerieme heeft voor 2016 als jaarthema “De betekenis van de scheepvaart vroeger en nu voor de Zwaluwse dorpen, Moerdijk en Made Drimmelen”. In samenwerking met heemkundekring Made -Drimmelen en Moerdijk zal behandeld worden o.a. het vervoer van o.a. griendproducten vanuit de Biesbos en de verwerking daarvan in de dorpen, de visserij in Zwaluwe en Moerdijk en het hedendaagse gebruik van de haven voor recreatie, scheepvaart en aanverwante bedrijven.

In week 16 wordt de LASHbak van vereniging “De Binnenvaart” hier tentoon gesteld tijdens de Zwaluwse havenfeesten. In de maand juni houden we in de gewezen RK kerk alhier vier weken een tentoonstelling (toegang gratis). We presenteren oude foto’s van schepen, de Biesbosch in vroeger tijden, de havens van Moerdijk, Hooge- en Lage Zwaluwe, Drimmelen en scheepsmodellen. Verder Power Pointpresentaties en enkele lezingen. Op 1 juni wordt in het Partycentrum ’t Trefpunt te Made een algemene lezing over scheepvaart gehouden door de heer Ruud Filarski.

 

17 september 2016 Excursie met de Halve Maen vanuit Tholen naar Antwerpen v.v.

09:30 uur vertrek van Tholen naar Antwerpen met een bezoek aan het Binnenvaartmuseum, koffie met gebak, warme en koude lunch en op de terugvaart soep en broodjes. We zijn ongeveer om 19:00 uur terug in Tholen.

De kosten zijn voor leden € 60,00 en voor niet leden € 65,00. Boeken via de Ledenadministratie op dinsdag ochtend tussen 09:00 en 11:00 uur telefoonnr 0612344170 of via mail ledenadministratie@debinnenvaart.nl

 

John Burgers - mail johnburgers@home.nl – heeft de volgende oproepen:

Allereerst of er iemand binnen de vereniging is die een dergelijk groot sleepschip als de GRAAF DE SMET DE NAEYER kent met een kapel op de roef voor de stuurhut? Als het schip dan ergens lag op een zondag kwam de plaatselijke pastoor om aan boord een mis op te dragen.

Vraag twee of ons lid Jozef Hompus van de Emanuel IV contact met John Burgers wilt opnemen.

Schepen van ’hulpvloot’ watersnoodramp 1953 gezocht
Hulp gevraagd bij een bijzondere zoektocht: in 2018 is het volgende bijzondere herdenkingsjaar van de watersnoodramp in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta in 1953. Vanuit de stichting Cultuur & Recreatie Zuid-Holland hebben we het idee opgevat om de hulpvloot die na de ramp op gang kwam in beeld te brengen.
Niet alleen de schepen die destijds hebben geholpen, we willen vanuit die gegevens ook een overzicht maken van de schepen die nog steeds bestaan. Binnen het project willen we namelijk in 2018 (met twee leuke aanloopmomenten in 2016 en 2017) een zo groot mogelijke vlootschouw van de nog bestaande hulpvlootschepen organiseren, ergens rond het eiland Goeree-Overflakkee.

In Engeland werden en worden de schepen die in WOII hebben meegeholpen met de evacuatie vanuit Duinkerken, Operatie Dynamo, allemaal geëerd met een koperen plaquette, vlaggen en jaarlijkse evenementen. De Dunkirk Little Ships zijn daar nog echt een begrip. Die vloot houdt de gedachte aan de operatie en de achterliggende ellende levend, ook bij jongere generaties. Wij hebben een soortgelijk effect voor ogen met deze actie. We hebben al hele mooie verhalen gevonden waaruit ook concrete schepen tevoorschijn kwamen, maar we hebben het vermoeden dat er nog veel meer te vinden is. Mocht je van je eigen schip of dat van een ander weten dat het een rol heeft gespeeld in de reddingsacties na de ramp, laat het ons alsjeblieft even weten via heer@menheersewerf.nl , Coerd de Heer 

Watersnoodmuseum vraagt…We zijn bezig om alle fouten in de gegevens van de slachtoffers na te gaan. Tot nu toe is dat voor 99% gelukt  via de overlijdensakten.
Echter: in de slachtofferlijst van het Rode Kruis uit 1953 staat bij de plaats Rhoon vermeld: Evert Kooiman de Goede, geb. 7-9-1873. Dit slachtoffer kunnen we echter nergens in de beschikbare archieven vinden. Omdat (in tegenstelling tot de rest van de slachtoffers) bij hem ook geen woonadres is vermeld, kan hij overal in Nederland hebben gewoond. Wel hebben we als geboorteplaats IJsselmonde en als overlijdensplaats Rotterdam, Benvenuto gevonden. Zou de naam Benvenuto de naam van een schip geweest kunnen zijn? Jan Heinen, Watersnoodmuseum, Ouwerkerk, Telefoon: 0111-691701, e-mail: backoffice@watersnoodmuseum.nl

Een oproep vanuit Vreeswijk: Gerrit van de Berg schrijft: In mijn jeugdjaren (vijftiger jaren) ben ik nogal vaak meegevaren op de sleepboot TROMP. Deze voer van het Kuilenburgse gat, net voorbij het veer, met zandbakken van Bos-Kalis via de Beatrixsluis naar een losplaats bij het Kanaleneiland, vlak achter het brandstofdepot van Shell. Het was een omgebouwde Stoom-Sleper met een veel te grote MWM-kar. De schipper was Tinus de Boer uit Lekkerkerk en zijn stuurman-knecht was Hein de Haan uit Rijnsburg. Alle informatie over de TROMP en haar bemanning is welkom… g.j.k.vdberg@gmail.com, tel. 06 53701812

21 april 2016 Lezing: Gebouwd in Sappemeer en niet stuk te krijgen.                                                                                                                         De kotterschoener of vrachtlogger HARMINA overleefde drie strandingen. Sloop van dit schip, dat inmiddels de tanker EENDRACHT van WGL was, volgde pas in 2000! De HARMINA was het eerste nieuwbouwschip dat in 1910 voor Ko Vellinga op de werf in Sappemeer werd gebouwd. Jacques Smit was de scheepsbouwmeester. Ook de AMBULANT, het tweede nieuwbouw schip voor Vellinga werd in 1925 door Smit gebouwd. Niet meer in Sappemeer, maar in Vierverlaten. Jaap Boersema, kleinzoon van Ko Vellinga dook in de geschiedenis van de familie en van beide schepen. Dank zij Roel Wolthuis ontmoette hij ook Jacques Smit, de kleinzoon van de scheepsbouwer. Over dit alles houdt Jaap een uitgebreide lezing met veel foto’s op donderdag 21 april 2016 in het bezoekerscentrum op de Historische Scheepswerf Wolthuis te Sappemeer om 20.00 uur. Entree: € 4,00 (incl. kop koffie/thee met iets erbij). Meld even wanneer u van plan bent te komen op: post@historischescheepswerf.nl

Themazondagen bij Museumwerf Vreeswijk - Elke eerste zondag van de maand

Zondag 3 april start Museumwerf Vreeswijk met de Themazondagen. Gedurende het zomerseizoen komen iedere eerste zondagmiddag van de maand, van 13 tot 17 uur, verschillende thema’s aan bod die iets te maken hebben met de binnenvaart, de werf, het water of die gewoon leuk zijn.

Zaterdag openstelling (10.00 – 16.00 uur) van het Binnenvaartmuseum in 2016  (toegang gratis)   7 mei – Lezing van Albert Verdoren over het speciale scheepstype “Baquet de Charleroi”.    4 juni – Lezing Sjoerd de Meer over de binnenvaart en Dordt. De overige museum openstellingen op de eerste zaterdag van de maand zijn op: 2 juli – 6 augustus – 3 september –     1 oktober – 5 november – 3 december

Het Binnenvaartcentrum aan boord van de René SIEGFRIED ligt ter hoogte van Maasstraat 13 - 3313 CR Dordrecht.

Bus Neem vanaf centraal station Dordrecht buslijn 4 richting Staart of de bussen 14 of 15 richting Papendrecht. Uitstappen bij de halte Maasstraat. Plan uw reis via www.9292ov.nl. Route vanaf de A15.  Neem de afslag Papendrecht, rij de N3 op richting Papendrecht. Neem na de brug over de Merwede de eerste afslag. Ga bij de stoplichten linksaf de Merwedestraat op richting Dordrecht centrum en ga dan na 1,4 km rechtsaf de Maasstraat in.

Postbus 24066 - 3007 DB  Rotterdam / e-mail info@debinnenvaart.nl

IBAN nr.: NL94.INGB.0006.259.387