De Roeiboot


De Roeiboot

Postbus 24066 - 3007 DB  Rotterdam / e-mail info@debinnenvaart.nl IBAN nr.: NL94.INGB.0006.259.387

Zaterdag openstelling (10.00 – 16.00 uur) van het Binnenvaartmuseum in 2018 (toegang gratis) aan boord van de René SIEGFRIED - Maasstraat 13 - 3313 CR Dordrecht. De museum openstellingen op de eerste zaterdag van de maand zijn in 2018 op 5 mei - 2 juni – 7 juli – 4 augustus – 1 september – 6 oktober - 3 november – 1 december.    

Mededelingenrubriek van vereniging  "De Binnenvaart"

April 2018

Agenda                                  

Zaterdag 21 april                    

Museumwerf Vreeswijk om 13.30 uur geeft Willem Oosterlee een  lezing met de titel: ‘De verdwenen kleinschalige beroepsvaart

Zaterdag 28 april                    

De Grote Damco-Dag in Gorinchem. Meer info andere zijde.

10-11-12 mei                         

Nationale Sleepbootdagen in Zwartsluis.

25-26-27 mei                         

Op deze dagen wordt voor de 18e keer DORDT IN STOOM, het omvangrijkste stoomevenement in Europa in Dordrecht, gehouden.

Zaterdag 26 mei                     

In het kader van 200 jaar Maritiem Onderwijs Harlingen is er een Reünie van leerlingen van de Maritieme Academie Harlingen en haar voorgangers. Meer informatie over deze bijzondere reünie is te vinden op de website www.maritiemeacademieharlingen.nl via de button 200 jaar maritiem onderwijs.

29-30-31 mei                          

Maritime Industry Gorinchem. We staan daar in stand E.115.

08-09 juni                              

Beurtvaartdag Katwijk aan de Prins Hendrikkade. Op 9 juni viert de stichting ‘Katwijker Motor’ de officiële openstelling van de Historische Erfgoedkade aan het Prins Hendrikkanaal.

Zondag 1 juli                          

Boekenmarkt in Dordrecht. We staan daar met een eigen kraam.

Zaterdag 7 juli                        

Museum geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Om 14.00 uur lezing door Leen ten Haaf over de veerponten Moerdijk - Willemsdorp en aanleg Moerdijkbruggen.

27-28-29 juli                          

Sail Leiden, reünie LVBHB. Zie de website: http://www.sail-leiden.nl.

30 juli t/m 13 augustus           

15e Maritieme studiereis naar Noordwest Frankrijk.  Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Per luxe touringcar vanaf Dordrecht naar Nantes, cruise over de Loire met nieuw gebouwde raderboot, daarna met touringcar naar Orleans en Conflans en aansluitend cruise over de Seine van Parijs naar Honfleur. Op de terugweg per bus via Le Havre naar Dordrecht. Programma: www.debinnenvaart.nl onder maritieme studiereizen. Voor meer informatie en boekingen.: EUROCULT – LITO o.v.v. De Binnenvaart. Wittevrouwenstraat 36, 3512 CV Utrecht. Tel: 030-2439634, Email: info@eurocult.nl website: www.eurocult-lito.nl 

Zaterdag 1 september             

Excursie, busreis naar waterbouwkundige kunstwerken in België.

Zaterdag 6 Oktober                                  

Najaarsbijeenkomst vereniging ‘De Binnenvaart’

Zaterdag 3 november             

Museum geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Om 14.00 uur lezing van Sjoerd de Meer over beschilderd dundoek (feestvlaggen).

 

Mededelingen en oproepen

Op 24-03-2018 is de bekende binnenvaartfotograaf Gunter Dexheimer overleden. Dexheimer was vanaf de start van vereniging ‘De Binnenvaart’ behulpzaam met het leveren van foto's en info. Hij was sinds het begin ook onze regiovertegenwoordiger in Zuid-Duitsland. We zullen hem missen en wensen de familie veel sterkte.

Tijdens de 28ste jaarvergadering van vereniging ‘De Binnenvaart’ is aftredend bestuurder Jan Timmer benoemd tot erelid. Timmer was bestuurslid sinds 18 maart 2000. Al die jaren heeft hij zich enthousiast ingezet als bestuurslid en actief deelgenomen aan beurzen en evenementen.

Zaterdag 7 juli om 14.00 uur lezing door Leen ten Haaf over de veerponten Moerdijk - Willemsdorp en aanleg Moerdijkbruggen. Aanvankelijk werd een geregelde oeververbinding met ponten onderhouden vanaf 1821. Deze werd opgeheven na gereedkomen van de spoorwegbrug in 1872. Echter na de eeuwwisseling toen het autoverkeer zijn intrede deed was toch weer behoefte aan een veerverbinding, aanvankelijk met twee kleine ponten van max 9 auto’s. Eind jaren 20 werden 3 moderne stoomponten gebouwd bij scheepswerf ‘De Biesbosch’ en ingezet tot aan het ingebruikneming van de verkeersbrug in 1936. Vanaf eind 20e eeuw deed ook de lijndienst Thor Moerdijk aan. Deze vervoerde naast passagiers ook kleine pakketten. Ook deze stopte in 1938 maar werd tijdens de oorlog weer in gebruik gesteld.

De Grote Damco-Dag DGDD is de reünie voor iedereen die ooit betrokken was bij Damco: als varende of vanaf de wal, en al hun nazaten

Damco, als scheepvaartmaatschappij, bestaat niet meer. Maar de Damco-familie, varenden en de kantoormensen en hun nazaten, zij bestaan nog. In groten getale, en enthousiast over Damco van toen en over de Damco-reünie die staat genoteerd voor 28 april in Gorinchem.

De Facebook-groep ‘Damco van toen voor nu’, begonnen in oktober vorig jaar, is inmiddels op weg naar de 400 leden. Voor DGDD, De Grote Damco Dag, lopen de aanmeldingen bij tientallen binnen. Het belooft een onvergetelijk schippersfeest te worden, zo’n dag die het leven verrijkt.

DGDD is bedoeld voor iedereen die we tot die grote Damco-familie rekenen. En dat zijn er nog veel meer dan zich tot nu toe hebben aangemeld. Hebt u ook herinneringen aan Damco, behoort u tot die geweldige familie? Meld u dan, via het e-mailadres k.kersten4@upcmail.nl

 

De heer Van Iddekinge heeft deze vraag: Verzamelaar: zoekt bevrachtingsboekjes met zegels. Deze zegels werden van ongeveer 1917 tot ongeveer 1990 gebruikt op de schippersbeurs. Betalen van beursbelasting via zegels plakken. Ook losse zegels zijn welkom. Er bestaan meerdere uitgiftes van deze zegels. Beloning van toepassing. Hopelijk komt zo een lange zoektocht tot een happy end.

E-mailadres: h.v.iddekinge@ziggo.nl tel. 023 -5271598

 

Bas de Voogd,  e-mail: b.voogd5@chello.nl heeft deze vraag: In verband met historisch onderzoek naar het vervoer van Ford automobielen in kisten rond 1920 vraag ik me af of binnenvaartschippers/beurtschippers dergelijke houten kisten vervoerden, waarschijnlijk wel. Het transport gebeurde vanuit Antwerpen richting b.v. Goeree Overflakkee, wat uitsluitend over water te bereiken was. Afmetingen kist gewicht incl. Ford ca 1100 kg lengte 300cm breedte 160 cm hoogte 140 cm. Wat voor gewichten kon een gemiddelde beurtschipper in die tijd nog goed op de kade zetten? Zijn er foto’s bekend van dergelijke kisten aan boord of tijdens het lossen? Hoeveel kostte een dergelijk transport?

 

Hendrik Land, e-mail: info.cofian@gmail.com vraagt: Ik doe historisch onderzoek en ben gespecialiseerd in het analyseren van luchtaanvallen op locaties in WOII. Uit verscheidene bronnen hebben we inmiddels vast kunnen stellen dat bij een bombardement op de Dordtse Zeehaven (thans Julianahaven) in de middag van 1 oktober 1944 in totaal 3 schepen geraakt zijn. De TOILER II is gekapseisd en gezonken, de HARBURG is in het voorschip geraakt en een derde schip, geïdentificeerd als de TOULE zou een bom-inslag vlak naast het schip gehad hebben waardoor er onderwater schade is ontstaan. Alle drie de schepen zouden tankschepen geweest zijn. De eerste twee heb ik inmiddels dankzij jullie site kunnen achterhalen, echter de derde kan ik niet vinden. Heeft iemand informatie over de aanval zelf en/of de TOULE?

 

Vrijwillige schippers gezocht voor Schipper mag ik ook eens varen?

De Stichting ‘Schipper Mag Ik Ook Eens Varen’ uit Zwolle zoekt vrijwillige bemanningsleden voor de JONATHAN. Deze mooie luxe motor is omgebouwd tot vakantieschip voor mensen met een beperking. Het schip is nu voorzien van 6 hutten met eigen sanitair waarvan 2 hutten ingericht zijn voor rolstoelgebruikers. Het doel van de stichting is het organiseren van  zorgeloze, meerdaagse vaartochten voor mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, hun familieleden en/of directe verzorgers Ook levert de stichting een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van het isolement waarin velen zich bevinden. De eerste vaartocht is gepland in juni 2018. In eerste instantie is het de bedoeling om de tochten van maandag tot en met vrijdag te organiseren. maar weekendtochten zijn ook mogelijk. Gedacht wordt aan een schippersechtpaar dat inmiddels is gestopt maar waarbij het water blijft trekken of een schipper met een maat. En die het de  vakantiegasten graag naar de zin maakt. Aanmelden kan via het secretariaat van de stichting: janvanpopta@hotmail.com

 

Wat is je favoriete Maritieme Erfgoed

Een zoektocht in ons collectief geheugen naar maritiem erfgoed van betekenis.

Water neemt een belangrijke plaats in onze maatschappij in. Dat heeft het altijd gedaan. Niet alleen Europese kuststeden zijn gericht op het water, maar ook in door land omringde samenlevingen speelt het water een belangrijke rol. De zee, het meer of de rivier verbindt. Hieromheen zijn gewoontes en tradities ontstaan die eigen zijn aan het gebied waarin we leven en de binding die we hebben met dat water. We noemen het daarom maritieme tradities: maritiem, de relatie tussen mens en water.

Die eeuwenlange innige relatie heeft veel tastbare herinneringen achtergelaten, zoals schepen, scheepswrakken, bruggen, havens, havengezichten, maritieme cultuurlandschappen, schilderijen, foto’s – noem maar op – maar ook minder tastbare, zoals verhalen, liederen en tradities.

Een enorme variëteit dus aan maritiem erfgoed: Oude en nieuwere tradities, lokaal, nationaal of internationaal verspreid. De Europese Commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed en die kans grijpt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed aan om maritiem erfgoed in de schijnwerpers te zetten, samen met u.

Wat is voor u het meest favoriete maritieme erfgoed? Met andere woorden: welk object, traditie, archeologische vindplaats, nog varend schip of bijvoorbeeld maritiem gezicht heeft een speciaal plekje in uw hart omdat het mooi is, u er een sterke herinnering aan heeft of omdat u het historisch gezien belangrijk vindt?

Zo kunt u meedoen

Wij willen graag uw persoonlijke mening weten! Een object uit de familie, een lokale traditie of een scheepswrak waar ook ter wereld. U mag er slechts een kiezen! Dus zet uw favorieten op een rij, kies er een uit en houd een betoog waarom u nu net die hebt gekozen. Het betoog mag op film, geluidsfragment of geschreven. Hoe dan ook! Vermeld daarin:

1. Wie bent u?

2. Waar komt u vandaan?

3. Wat is uw favoriete maritieme erfgoed?

4. Waarom?

Heel simpel dus.

Stuur dit naar Europees Erfgoedjaar Maritiem, e-mail info@europeeserfgoedjaar.nl.

Wij bundelen uw favoriet met die van anderen en zullen die toegankelijk maken op een website. Eind december 2018 zal een groep specialisten met een analyse komen over het maritiem erfgoed, over wat wij allen gekozen hebben en waarom. We kijken uit naar uw bijdrage!

 

Februari 2017

Iets voor U?

Het bestuur van vereniging 'De Binnenvaart' zoekt leden (m/v), die zich actief willen inzetten voor een bestuursfunctie. Door het vertrek van een aantal bestuursleden, is het bestuur in de "gevarenzone" gekomen en kan wel wat versterking gebruiken.

Draagt u de vereniging een warm hart toe en heeft u een positieve instelling, dan bent u hierbij van harte uitgenodigd om de vereniging vooruit te helpen. Bestuurlijke ervaring is beslist geen vereiste, maar is natuurlijk welkom. Belangrijk is dat u zich wilt inzetten voor de vereniging.

In het bijzonder zoekt het bestuur naar een vrouw of man, die de contacten naar buiten, zoals met de regio en de pers, zou willen onderhouden.

Heeft u enige kennis van, of gevoel voor, computerprogramma’s en digitalisering, ook dan zou het bestuur graag kennis met u maken.

Heeft u verfrissende of vernieuwende ideeën over de vereniging, schroom dan niet contact op te nemen met de voorzitter Ad Schroot, of de secretaris, voor een oriënterend gesprek.

Vereniging 'De Binnenvaart' is het waard om goed bestuurd te worden!

 

(Ook) Iets voor U?

Wilt u graag uw kennis over de binnenvaart uitdragen aan geïnteresseerden?

Op ons Binnenvaartcentrum in Dordrecht is ruimte voor een of meer vrijwilligers (dus u kunt u ook samen aanmelden), die bezoekers een rondleiding willen geven in ons museum. Ook als u op een andere manier actief wil worden binnen onze vereniging, zoals op het Binnenvaartcentrum in het onderhoud, nodigt het bestuur u uit.   U kunt u zich melden op: secretaris@debinnenvaart.nl

 

December 2017

Vraag en aanbod

Gezocht worden mappen die vroeger gebruikt werden bij het zogenaamde ligplaatsonderwijs. Wie kan ons daar aan helpen? Reacties aan: redactie@debinnenvaart.nl

 

Oktober 2017

Sjaak Grinwis, e-mail mail: zeeheld9@gmail.com meldt: Sinds kort is er op Facebook een openbare ledengroep aangemaakt, hierop kunnen foto’s en berichten worden geplaatst, en men kan gratis lid worden van deze groep. Er bestaat ook een (zakelijke) site op Facebook, maar deze wordt alleen gebruikt voor berichten en belangrijke zaken, zoals b.v. aankondigen van evenementen. Hierop is het lastig om foto’s op te plaatsen. Verder is er ook een Videokanaal op YouTube, waar (scheepvaart) filmpjes zijn te zien en eventueel door mij kunnen worden geplaatst. Het lijkt mij in deze (digitale) tijd een aanvulling voor de vereniging en met de social media bereiken we waarschijnlijk meer en gemakkelijker de jeugd. Op zowel Facebook als YouTube is e.e.a. te vinden onder de naam "Vereniging De Binnenvaart”.

           

Juni 2017

Voor het boek ‘Zand-, grind en de historische binnenvaart; 100 jaar zelflossen’ zijn Jan van ‘t Verlaat en Ko Blok op zoek naar fotomateriaal van het zelflossen.  Indien u hier over beschikt kunt u contact opnemen met Ko Blok  ko.blok@xs4all.nl       gsm 06 53 254 122

 

Februari 2017

Oproep van het video-archief Vereniging ‘De Binnenvaart’

Wie heeft video-opnamen (VHS-band of op DVD overgezet) van een of meer afleveringen van de in 1996 door de NCRV uitgezonden tiendelige televisieserie 'Rein-Rhein-Rhin-Rijn'? Graag bericht aan de medewerkers van het video-archief t.a.v. Gijsbert Snijder e-mail: gsnijder@kpnmail.nl

 

Oudere oproepen zijn te vinden onder : Zoeklicht.

 

Postbus 24066 - 3007 DB  Rotterdam / e-mail info@debinnenvaart.nl IBAN nr.: NL94.INGB.0006.259.387