Nieuws


Thor Stoomveerdiensten op zaterdag 2 maart

25-01-2019 00:30:30

In de 19e eeuw kwam het vervoer met stoomschepen van personen, goederen en vee op gang en in 1846 werd in Geertruidenberg de eerste stoombootdienst opgericht, die voer met de raderstoomboot STAD GEERTRUIDENBERG. Ook koning Willem 1 is eens als passagier meegevaren. Op 15 oktober 1900 werd de stoombootdienst overgenomen door Arie Smit uit Slikkerveer. Later kreeg het de naam rederij Thor, naar de naam van de dondergod uit de Noordse en Germaanse mythologie.

De rederij onderhield diensten vanuit Waalwijk, Geertruidenberg en Willemstad op Dordrecht en Rotterdam, waarbij onderweg plaatsen werden aangedaan, zoals Keizersveer, Dussen, Drimmelen, Capelsche Veer. De rederij heeft in de loop van de tijd 10 schepen in de vaart gehad. Zij heetten THOR I, THOR II enzovoort. In de jaren tussen de 1e en 2e Wereldoorlog  werden de stoomschepen vervangen door motorschepen.

Na de 2e wereldoorlog, met de concurrentie van de trein, bus en vrachtwagens werd de Thorlijndienst opgeheven. Veel ging er goed met de lijndienst, maar er waren ook de nodige incidenten. Cees Schuller zal er met verve over vertellen. Hij heeft er een boek over geschreven, dat helaas uitverkocht is.