Nieuws


Witte Zwaan Groningen, 7 maart

05-01-2018 21:24:37

Aan de hand van oude foto’s en ansichtkaarten neemt Harry de Groot u mee terug in de tijd, hij laat beelden zien van het schippersleven zoals onze ouders en grootouders dat hebben geleefd.

Onder de titel “De Groninger Steilsteven – van lastdrager tot woonschip” staat een binnenschip centraal dat aanvankelijk als zeilschip werd gebouwd maar al snel evolueerde naar motorische voortbeweging, hetzij met een ingebouwde motor hetzij door middel van een zijschroefinstallatie of opduwer.

Getracht wordt een beeld te schetsen van de producten van verschillende werven, maar ook het leven aan boord en de reizen die werden gemaakt. Werd de steilsteven vaak gezien als een schip voor de provinciale vaart, de geschiedenis laat zien dat heel Europa het werkterrein van deze handige scheepjes werd. Door schaalvergroting werden ze uiteindelijk uit de markt gedrukt en dienden nadien vaak tot woning van de oud-schipper. Studenten en andere woningzoekenden waren graag bereid de schepen over te nemen waardoor er nog veel steilstevens in grachten en havens terug zijn te vinden. Gelukkig is een flink aantal door hun eigenaar in oude staat terug gebracht en staat te boek als ‘varend erfgoed’.

Het programma begint om 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur. Toegang gratis.

Locatie:

Schipperscentrum De Witte Zwaan aan het Eemskanaal  in Groningen, achter de Praxis.