Nieuws


Mon, schipper tijdens WO 1

27-04-2017 01:45:14

Een boek met de belevenissen van een schippersfamilie in de 1e wereldoorlog. Daar zijn er niet zo veel van. Edmond Reyniers (1883-1879) bezat een sleepkempenaar en op het moment dat Duitsland in 1914 aan België en Frankrijk de oorlog verklaarde bevonden hij, zijn echtgenote en hun twee kinderen zich met de THÉRÈSE in Duitsland. De oorlogsjaren waren niet gemakkelijk voor de schipper en zijn familie. Tochten tussen België en het neutrale Nederland, in beslagnames, aan de ketting, bombardementen; de familie Reyniers maakte het allemaal mee.

Het boek van 88 bladzijden is in eigen beheer uitgegeven door Ruimschoots vzw en te koop bij het Rijn- en Binnenvaartmuseum in Antwerpen.