© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht en Pieter Klein, Ede.
De verantwoording en rechten inzake door derden ingezonden materiaal berusten bij de inzenders!
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site! Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden!
Over het algemeen zal voor het gebruik van materiaal waarop ikzelf de rechten kan doen laten gelden, toestemming worden verleend. (meer informatie)

Deze site is gemaakt met Notepad++, NVU en Netscape Composer,

geoptimaliseerd voor Firefox en een resolutie van 1024x768 px.

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

De 'Doelzoeker' is ontworpen en gemaakt door E. klein, Akkrum, die ook het script voor de navigatie in de albumpagina's verzorgde.

Mijn dank gaat uit naar allen, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

© Pieter Klein:
auteur, ontwerper en webmaster.