banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Zoeken in bestanden

Typ het gezochte woord in het venster links.
Selecteer 'in woordenlijsten' als U alleen een verklaring van een woord zoekt.
Selecteer 'in Binnenvaarttaal' als U ook afbeeldingen, lijsten, uitdrukkingen e.d. wilt doorzoeken.
Klik vervolgens op 'zoek'.
Bij het zoeken in de woordenlijsten alleen zal, indien het woord niet gevonden wordt, het eerste woord waarvan de meeste beginletters overeenstemmen getoont worden.
Voorlopig heeft dit laatste nog één gebrek, namelijk dat men niet altijd in de woordenlijst die men zou verwachten terecht komt. Eens zal dat anders worden. Wanneer? Dat durf ik nu nog echt niet zeggen.

In de woordenlijsten kunt U ook naar een hoofdtrefwoord zoeken door voor de zoekopdrachten (Ctrl+F) een tilde (~) te plaatsen.
AAflBBemBiBloBooBriCDDevDouDruEFGGeuHHemIJKKarKijKluKopLLapLepLogMMesNOOphPPkRRikSScheSchiSchrSimSmaSpitStagStiStreTToUVVerVlaVolWWerXyZZeiVerklaring Lay-out.
Behalve de standaard HTML opmaak komt U de navolgende zaken tegen:
vet woord vooraf gegaan door een ~ Het hoofdtrefwoord.
vet woord direct volgend op een trefwoord gebruikelijk synoniem voor het trefwoord. Indien dit tevens een link is, dan heeft het synoniem nog andere betekenissen.
link tussen het trefwoord en de dubbele punt een woord dat door sommigen als synoniem van het trefwoord, of omgekeerd, gezien wordt, maar wat ongebruikelijk is, verwarring kan veroorzaken of niet correct is.
gewoon woord tussen het trefwoord en de dubbele punt een woord dat geen verklaring behoeft of een woord dat door sommigen als synoniem van het trefwoord gezien wordt, maar wat niet correct is; vaak een landrotten- of watersportersterm.

cijfer + > een der begrippen van het trefwoord.
letter + > nadere aanduiding van het verklaarde begrip.
vette woorden in kleine hoofdletters ergens in de tekst nieuw begrip dat door toevoeging van één of meerdere woorden ontstaan is.
vet woord ergens in de tekst een begrip wat grotendeels of geheel in dezelfde tekst verklaart wordt.
link geheel vet
een begrip dat in de tekst verklaard wordt, maar wat nog andere betekenissen en/of synoniemen heeft.
vet woord in een link het trefwoord waarbij de link verklaard wordt.
woord gevolgd door een * Het woord wordt ergens in de zelfde tekst verklaard.
naam van een scheepstype tussen haakjes, direct volgend op een link naar een scheepstype de link brengt U naar het scheepstype, waarvan de naam tussen haakjes staat, waarbij het genoemde scheepstype besproken wordt.
T>
A>
S>

U>
E>
L>
verwijzing naar een toelichtende tekst.
verwijzing naar afbeelding(en).
verwijzing naar beschrijvingen van scheepstypes.
verwijzing naar de lijst met spreekwoorden, uitdrukkingen e.d.
externe link
naar lijst
logo bvt stijl
logo dbv stijl
zw stijl
Alleen werkend in de woordenlijsten en in combinatie met niet al te oude browsers.
Lay-out met kleuren van Binnenvaarttaal.

Lay-out mer de verenigingskleuren.

Zwart-wit stijl, tevens "afdruk" stijl. (Banner en menu zullen niet afgedrukt worden.)
Afbeeldingen aan / uit
Alleen werkend in de woordenlijsten en in combinatie met niet al te oude browsers.
Standaard is "afbeeldingen uit": de afbeeldingen kunnen naar keuze stuk voor stuk geladen worden.
Bij "afbeeldingen aan" worden alle afbeeldingen bij het openen van de pagina geladen en getoond.


Wel en niet opgenomen.
Ik heb getracht alle specifieke termen uit de binnenvaart te verzamelen en te verklaren. Dat wil dus zeggen dat woorden, die niets met de binnenvaart te maken hebben of algemeen bekende woorden, die in de binnenvaart geen andere betekenis hebben dan daarbuiten, niet opgenomen zijn.
Soms zijn van de laatste catagorie toch enkele woorden opgenomen. Een aantal zaken en situaties hebben aan boord van schepen veel langer voortbestaan dan in de steden en een aantal zaken zijn op schepen veel normaler (geweest) dan op de wal. Daarom vond ik dat een aantal zaken toch uitleg behoefden.

Voorbeeld: het gebruik van petroleumverlichting is in de steden allang verleden tijd, op het platteland en op schepen kwam het zo'n jaar of 40 geleden nog geregeld voor. Een paar dingen, die hiermee verband houden, zoals blaker en blinker, zijn daarom wel vermeld, wat een petroleumlamp eigenlijk is, achtte ik algemeen bekend en is dus niet opgenomen.

Alles heeft een naam. Dat neem ik tenminste aan. Toch zal men ook in dit werk te vergeefs naar bepaalde termen zoeken.
Daar kunnen verschillende redenen voor zijn.


Problemen met de diverse termen
:
    De mensen, die de schepen bevaren (bevoeren) en bouwen (bouwden) zijn degenen die de woorden gemaakt hebben. Sommige woorden zijn streekgebonden, net zoals sommige scheepstypen, en sommige woorden zijn aan een bepaald scheepstype gebonden. De wereld van de binnenvaart is niet erg groot en wanneer een woord dan ook nog slechts in een bepaald gebied gebruikt wordt of aan een bepaald scheepstype gebonden is, is het totaal aantal mensen dat een dergelijk woord gebruikt erg klein. Zo klein, dat soms niet valt na te gaan of het woord misschien wel een verzinsel van één enkele schipper of schrijver geweest is.

    Diverse woorden hebben verschillende betekenissen. Soms omdat men in verschillende streken of bij verschillende scheepstypes een andere betekenis aan het woord hechtte, soms ook omdat de gebruiker van het woord niet met de juiste betekenis of met de juiste term op de hoogte was. Sommige van deze 'verkeerde' betekenissen zijn (in sommige kringen) zo ingeburgerd, dat men ze onmogelijk nog als fout kan zien.

    Ook wordt de schipperstaal vervuild door invloeden van buitenaf. Vooral bij de pleziervaart, waar slechts een enkeling uit een schippersgeslacht stamt, toont men een voorkeur voor scheepstermen uit de zeevaart, in plaats van die uit de binnenvaart, en deze beginnen de echte schipperstermen te verdringen. Zo spreekt men bij oudere jachten nogwel van een achterroef, maar tegenwoordig noemt men het een achterkajuit. Maar ook al eerder was de invloed van landrotten, bijvoorbeeld door de rederijen, te bespeuren. De schippers op rederijsleepboten en passagiersschepen werden ook vroeger al kapiteins genoemd. Ook de oprichters van de Nederlandse Stoomboot maatschappij en de dichter Jan Pieter Hije (van "Zie ginds komt de stoomboot") waren kennelijk ook niet tussen de kromhouten geboren, want in beide gevallen gaat het niet om boten, maar om schepen. [uitleg]

    Bij oude scheepstypes is het soms moeilijk uit te maken of het om een echt binnenvaartschip of om een zeeschip gaat. Ik ben er vanuit gegaan dat alle 'twijfelachtige' scheepstypes, wanneer zij zwaarden bezaten, belangrijk genoeg voor de binnenvaart waren, om vermeld te worden.

Mijn kennis van de binnenvisserij is gering en daar er vooral vroeger, veel binnenwater een directe verbinding met de zee had, viel het me, vooral op dit gebied, zeer moeilijk een scheiding tussen de binnenvisserij en de zeevisserij te maken. Ook de scheiding tussen vissersschip en vrachtschip is niet altijd even duidelijk.

Een ander probleem is dat ik een aantal woorden wel gevonden heb, maar daarbij geen betrouwbare verklaring heb kunnen vinden. Deze woorden zijn wel opgenomen, maar niet volledig verklaard!

VERANTWOORDING

Voor niet alle termen zult U een bronvermelding vinden.
Toen ik met deze lijsten begon, vond ik dat niet zo nodig en eigenlijk geldt dat voor veel woorden nog steeds.
Voor veel termen geldt dat ze met een eenvoudige zoekopdracht op internet, bijvoorbeeld in Google books, te vinden zijn. Ook het Online Woordenboek der Nederlandse Taal GTB INL biedt in veel gevallen uitkomst.
Voor alle overige gevallen geldt dat ik mettertijd een nauwkeurige bronvermelding hoop te kunnen geven. Ik hoop dat U mij vergeeft dat ik U op dit ogenblik niet beter van dienst kan zijn.

Tot zover, ik wens U veel plezier,

Pieter


© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Ede.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site, noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden!
Over het algemeen zullen de inzenders van het materiaal een verzoek tot het gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar allen, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.
Statistieken