###

Aanvullende Teksten menu.

###
Opmerkingen

Over BOTEN en SCHEPEN.

Scheepsbouw.
Menu scheepstypes.

Bouwwijzes houten schepen.
Breeuwen.
Compositiebouw.
Hout, toepassing en conservering.
Houtsoorten.
Klinken.
Werfgereedschap (staalbouw).
Scheepvaart.
Bedrijfsvoeringen in de vrachtvaart.
Johan Bakker: Beurtvaart in en
om Rotterdam
(2 delen).
50 jaar West-Europese Duwvaart.
Hospitaalschepen.
Het Kaarselade veer en haar naam.
Rederij Feenstra,
Rijnsleepvaart.
Vlotvaart.
Het varen.
Deklasten en dekladingen.
Drinkwater.
Laadvermogen.
Sluizen.
Papieren, reglementen, enz.
Herstel Rijn- en Binnenvaartzegels.
Scheepsregistratie.
       Groep(s)letters(omcirkelde letters).
       Bijlages.
Schepen.
De 'Calpam Twin'.
Diverse.
Bergen.
Oude maten.
Onderdelen.
Braadspil, spil, windas, etc.
Kalffdekken.
De zelflosser.
De voortstuwing.
-Inleiding.
-Bomen.
-Jagen.
-Roeien.
-Wegen.
-Wrikken.
-Verhalen.
-Stevelen.
-Opdrukken
-Duwen.
-Slepen.
-Gekoppeld varen.
-Scheepsschroeven.
-Waterjets.
-Schepraderen.
-Stoommachines.
-Scheepsdiesels.
-Zijschroeven (submenu)

-PK's.
-Mariniseren.
-Machinekamers.

Tuigages
- het sprietzeil.
Verhalen:


Over het jagen met paarden. (H. Visser.)
Vlotvaart (A.J.Tijman).
De Rijn is als een slang.... (A.J. Tijman)
De fam. v. Leeuwen en het varen met vlas en stro. (W. v. Leeuwen).
Met 100 ton kunstmest over ondiepten van de tjonger. (D v.d. Meulen.)
Over zijschroeven en het varen daarmee. (H. & A. Visser)
Een zeilgardarobe van Wouda, Meppel. (H. Visser)
Mijn eerste 'reis'. (fam. Flobbe.)
De groepletter op de spits 'Attacus'. (Kees Touw.)

Opmerkingen.De aanvullende teksten beschrijven in de meeste gevallen een flink aantal bijbehorende termen. Hiermee wordt voorkomen dat in de woordenlijsten stukken tekst regelmatig herhaald moeten worden en ook hoop ik op die wijze de omvang van de woordenlijsten een beetje binnen de perken te kunnen houden.
Wegens drukke werkzaamheden aan andere delen van de 'encyclopedie' komt het er echter vooralsnog niet van de aanvullende teksten te completeren; mijn excuses hiervoor.

###