Dit werk is nog lang niet volledig en ik kom gewoon tijd te kort om alles wat ik inmiddels verzameld heb of ingezonden heb gekregen te plaatsen.
Om met het eerste te beginnen.

Ik zoek nog:
  • Heel veel informatie en afbeeldingen over de binnenvisserij, het baggerwezen en over de binnenvaart van voor 1900.
  • Foto's. Foto's van schepen, onderdelen en al het andere wat op deze site besproken wordt, is in principe welkom. Natuurlijk zijn foto's van zaken waarvan nog geen afbeeldingen bestaan het meest welkom.
  • Teksten. Teksten over elk onderwerp dat met de binnenvaart te maken heeft zijn welkom, ook gewone verhaaltjes.  Goede beschrijvingen van scheepstypes zijn zeer welkom.
  • Links. Links naar goede en betrouwbare sites zijn welkom!
  • Constructie- en detailtekeningen van schepen.
U kunt helpen met:


Correcties.

Ik ben mij ervan bewust dat dit werk nog vele tekortkomingen vertoont en verheug me dan ook op ELKE positieve bijdrage.
Wanneer U van mening bent, dat ik aan een woord een verkeerde betekenis gegeven heb (en U het gehele voorwoord gelezen hebt), dan verzoek ik U bij het insturen van de correctie, als het even kan, minstens twee bronnen (met het daarbij behorende jaartal) waarin de juiste betekenis vermeld wordt, in te sturen. Hiermede hoop ik discussies over de juiste betekenis van een woord te kunnen beperken. Dit verzoek geldt natuurlijk niet voor hen die in de binnenvaart geboren en getogen zijn en andere 'insiders'.

Hier en daar is er geen link naar een afbeelding, terwijl er wel een goede afbeelding aanwezig is. Vind U er één meld het dan even!
Hier en daar (ik ben bang er vaak) zult U typ-, schrijf- en stijlfouten aantreffen. Ook deze graag even melden.
Het kan zijn, dat U mijn uitleg niet duidelijk genoeg geschreven vindt. Ook dat mag U melden.

Neem gerust contact met mij op!
Hulp bij het maken van de site.
De site wordt grotendeels gemaakt met behulp van Netscape Composer (gratis te downloaden). Het werken daarmee is echt niet veel ingewikkelder dan het werk met een tekstverwerker; ik heb het tenslotte ook geleerd, bovendien is het mogelijk om alleen een concept te maken, zodat voor mij alleen het aanpassen van de lay-out overblijft.
(Concepten kunnen eventueel ook met andere programma's geschreven worden.)

De enige voorwaarde die ik stel is dat U werkelijk enthousiast bent en er ook werkelijk tijd voor hebt. Het maken van éénenkele pagina is al gauw een aantal uren werk, dus bezint eer U begint.
Ik ben er weinig meegebaat als ik uren en uren moet besteden aan U de fijne kneepjes te leren en dan vervolgens weinig van uw activiteiten merk.
Een beetje kennis van zaken en redelijke beheersing van het Nederlands zijn natuurlijk gewenst, maar niet voor elk werk persé noodzakelijk.
Nu ja, denk er eens goed over na en als U het aandurft schrijf me dan.

Verder is er nog veel ander werk, zoals het controleren van de lay-out en links, het aanvullen van lijsten, het verzamelen van materiaal, enz. enz.

contactformulier.
Met het geven van een bijdrage, in welke vorm dan ook, verklaart U zich akkoord met opname hiervan in dit werk.  Hiervoor kan geen vergoeding verlangd worden. Wanneer op een door U aangeboden bijdrage copyrechten van kracht zijn, neemt U alle kosten en verantwoordingen, die daarmee verband houden, opzich. Ik kan niet garanderen dat elke bijdrage ook werkelijk in dit werk opgenomen wordt. Ik behoud mij het recht voor de bijdragen te bewerken en te combineren met andere bijdragen.

contactformulier.

P.Klein


top


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic Statistieken

Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS!


v3.1 © P.I.Klein