Aanvullingen en correcties zijn welkom.

Tjalk Noordster
W.P. Kruize, Rotterdam.

Naar details.


Noordster Kruize
De tjalk Noordster werd in 1906 bij Barkmeijer te Briltil, als 'Berendina' gebouwd.
Afmetingen 21,80 x 2,75 x 1,89 m., 112 ton.
Voor zover mij bekend ligt de tjalk sinds het begin van de jaren zeventig aan de Emmakade in Leeuwarden en is in die jaren nauwelijks van uiterlijk veranderd.

Foto: Pieter Klein,
23 augustus 2009.
(groot formaat)



Noordster voor
De beschildering en het biezenwerk zijn zeer traditioneel.
De mast is waarschijnlijk bedoeld voor een klein hulpzeil en kan worden gestreken met behulp van een dubbele sprenkel. Bij het stokanker ziet men de ankerdavit. Het anker is op de gebruikelijke wijze geborgen. Op de achtergrond ziet men een verhoogde herft (in havanabruin), dit soort herften werden vaak geplaatst om er de motor voor een lamme-vlerk in te kunnen plaatsen, maar hier wijst niets daarop.

Foto: Pieter Klein,
Leeuwarden, 29 augustus 2009.
(groot formaat)


Noordster slemphout
De slemphouten zijn nog aanwezig, van de beretanden is echter alleen een beetje roestinvraat te zien.

Foto: Pieter Klein,
Leeuwarden, 29 augustus 2009.
(groot formaat)


Noordster verhaalrollen
Voor het ankerlier zijn twee kleine verhaalrollen te zien. Deze zijn verhoogd opgesteld zodat de tros of draad gelijk met de bovenkant van de verhaalkop van het ankerlier komt te liggen.

Foto: Pieter Klein,
Leeuwarden, 29 augustus 2009.
(groot formaat)


voordek noordster
Een vrij zwaar uitgevoerd (dubbel-dubbelwerks)ankerlier met strijkrol. De strijkreep wordt met een extra rol over het lier geleid.


Foto: Pieter Klein,
Leeuwarden, 1 september 2009.
(groot formaat)


roef Noordster
De koekoek op de luikenkap verraadt dat de schipper tenminste een deel van het ruim voor bewoning benut. De gebruikelijke dekzeilen ontbreken. Kan de schipper het zonder kleden droog houden? De roef lijkt orgineel, maar het roefdek is, volgens mij, van later datum. De roef is opgebouwd uit vrij kleine platen met vreemde afmetingen. Het resultaat van reparaties? Die moeten dan wel heel lang geleden plaats gevonden hebben.


Foto: Pieter Klein,
Leeuwarden, 29 augustus 2009.
(groot formaat)


Noordster helmhout
Het achterdek met koekoek voor het achteronder en twee stalen drinkwater tanks aan weerszijden. Het uiteinde van het helmhout is opklapbaar gemaakt. Op de voorgrond rechts, is de draadkluis voor de zwaardloper gedeeltelijk te zien is.


Foto: Pieter Klein,
Leeuwarden, 29 augustus 2009.
(groot formaat)


Noordster kompaspoort
Het achterdek is voorzien van een dakje, een variant op het zonnetentje. De roef heeft de gebruikelijke halve deurtjes aan beide zijden. Beiden met een kuif. In de achterwand het kompasraam of in dit geval een kompaspoort.
De patrijspoorten van het achteronder zijn van het klassieke model. Dit model was op houten schepen gebruikelijk, maar met de komst van stalen schepen verdwenen ze geleidelijk aan.


Foto: Pieter Klein,
Leeuwarden, 29 augustus 2009.
(groot formaat)


opdrukker noordster
Een stalen vlet als bijboot en ook de opdrukker heeft een vletmodel. De bebouwing achter de machinekamer/roef is niet gebruikelijk, ook bezitten de meeste opdrukkers geen groot achterdek maar een flinke kuip.


Foto: Pieter Klein,
Leeuwarden, 29 augustus 2009.
(groot formaat)

Naar details.

top




JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic Statistieken


Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS!















v4.0 © P.I.Klein