Aanvullingen en correcties zijn welkom.

Boeieraak
boeieraak
Een tekening van een ECHTE boeierAAK.
Zie ook bij J.P. Kuyt op Zeeland.net.

Al is het op deze tekening niet duidelijk te zien; het scheepje heeft voor en achter echt een heve: de kenmerkende eigenschap van dit soort aken. Dit vissers-vrachtscheepje werd op de Zeeuwse wateren gebruikt. Doordat het zijn naam heeft moeten delen met een aantal als jacht gebouwde Friese 'vissersscheepjes' is het type sterk in de vergetelheid geraakt.

Tekening: M. Seghers.
(groot formaat)


boeieraak
Een boeieraak van 10,5 x 3 x 0,5 meter als visserman zoals deze door Ir. E van Konijnenburg in beeld werd gebracht. De tekeningen van Konijnenburg waren veelal gebaseerd op opmetingen welke door zijn assistent W.K. Versteeg waren verricht. Mogelijk waren daardoor bepaalde aspecten niet bij de tekenaar bekend en zorgt dit voor enige discrepantie tussen wat de verschillende bronnen over dit type vermelden. Zo tekent Maurice Seghers het scheepje met breder boeisel, dat ook op voor- en achterschip een zekere breedte houdt en met een aangezette, maar duidelijk aanwezige stevenbalk.

(Groot formaat)


boeieraak spant


Opvallend is het door Konijnenburg getekende vlak, dit bestaat namelijk uit drie delen. Ook is er in deze tekening een duidelijk verschil tussen bak- en stuurboordszijde en lijkt het berghout lager te liggen dan in voorgaande tekening.
Het model van Jules van Beylen in bezit van het Maritiem Museum Rotterdam (AE>) toont meer de vormen zoals Seghers die tekent.


van Duijvendijk
Het door Konijnenburg getekende vaartuig heeft, afgezien van de dwarsdoorsnede, veel van het door F v Duijvendijk in 1871 getekende scheepje dat een lengte heeft van 40 voet en een laadvermogen van 18 ton. Dit is echter een scheepje zonder bun, met een geheel open ruim maar wel met een aangezette stevenbalk.

(Groot formaat)


boeieraak vracht
Ook Konijnenburg kent een boeieraak zonder bun. Dit scheepje is echter uitgerust met een luikenkap, een strijkbare mast en een roefje. Ook de holte is, zoals men in het grote formaat en hieronder kan zien, beduidend groter. Helaas zijn mij de afmetingen van dit vaartuig niet bekend. DIt vaartuig bezit wel een stevenbalkje.doorsnedes
De aquarellen van de dwarsdoorsnedes van het voorgaande vaartuig tonen een gladboordig lichtgebogen onderboord en een compleet plat vlak. Het typerende kenmerk van de aken, de heves zijn duidelijk in beeld gebracht. Opvallend bij de boeieraak is, dat de berghouten niet over de heves doorlopen. De verhouding tussen onderboord en boeisel is weer meer zoals men dat bij de tekening van Seghers kan zien.
Seghers tekent trouwens een scheepje met duidelijke zeezwaarden. De overige afbeeldingen op deze pagina tonen binnenzwaarden.


kleine boeieraak
Deze fraaie aquarel van Konijnenburg toont een  kleine boeieraak. Deze heeft een kleine roef, meer zoals het kot of beun op de vissersschepen. Mogelijk is het een scheepje voor de mossel en oestercultuur. Ook hier treft men echter binnenzwaarden. Zoals gezegd zijn de impressies van Konijnenburg niet altijd voor de volle 100% betrouwbaar.....
Voor- en achterschip zijn, vooral vergeleken met de voorgaande modellen, nogal spits. Opvallend zijn op het voorschip ook de uitsparingen in het nogal lage boeisel. Zijn het dolgaten en kan het scheepje geroeid worden?

Men kan dus met een gerust hart stellen dat de  'boeieraak' nogal variabel van model is.

(groot formaat)


boeieraakjacht
Deze 7,3 meter lange, voornamelijk door watersporters als 'Boeieraak' betitelt, scheepje uit 1912 heeft weinig met de eerder getoonde heveaken van doen. Het is een vissersscheepje naar Fries model, een visaakje, dat als jacht, als boeier, opgebouwd zal worden.


boeierschuit
Vergelijkt men de voorgaande boeieraken met heve met deze Boeierschuit van Konijnenburg dan zijn de verschillen tussen beide scheepstypes overduidelijk. Toch worden de stalen navolgers van deze Boeierschuiten ook veelvuldig boeieraak genoemd.

(groot formaat)


top
JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic Statistieken


Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS!v4.0 © P.I.Klein