Aanvullingen en correcties zijn welkom.

Scheepsportretten


Aken
    'Alles heeft een tijd' (Hagenaar)
    'Annigje' (Hasselteraak)
    'Door gunst verkregen' (IJsselaak)
    'Hendrika Maria' (Hagenaar)
    'Rival' (boeieraak?)
    'Theja' (Hasselteraak)
    'Verandering' (Hasselteraak)
Baquet de Charlerois.
    'Les Deux Soeur'.
    'Mar-Mar' Antwerps scheepvaartmuseum.
Duwboot:
     'Corton 1'.
Diverse schepen:
    'Caprice' (poezenboot / spits)
    'Discoboat' (drijvende inrichting)
    'Eben Haezer' (boltjalk)
    'Fatima' (Cementpompboot).
    'IJveer 20' (ex-wagenveer)
    'IJveer 33' (voetveer)
    'J. Henry Dunant' (hospitaalschip)
    'Justice' (Cementoverslagschip).
    'Nooit gedacht' (drijvende inrichting)
    'M477' (Riviermijnenveger)
    'Onderzoeker' (RWS-vaartuig)
    'P902' (Rivierpatrouilleschip)
    'P905' (Rivierpatrouilleschip)
    'Rijo' (klein ex-parlevinkertje)
    'SPN 04' (politievaartuig)
    'Transferium' (Kraancontainerschip)
    'V64' (Waterstaatsvlet)
    'Veer Polle' (hoogkabelveer)
Kast + Kempenaar:
   'Ada van Holland' (zeilkast)
   'Antoinette' Sleepkempenaar
   'Arma'. Kast
   'Geertruida' ex-Sleepkast.
          interieur foto's
   'Lusitania' (cementtanker)
   'Maja', Schoonhoven.
   'Mousson'.

Klipper:
    'Atalante' (winkelschip)
    'Avontuur' (anderhalf-master)
    'Mercury' (gekopt)
    'Twee Gebroeders' (tweemaster)
Klipperaak 'Goede Verwachting'.
Luxe-motor
   'Anthonetta', Gouda (woonschip)
   'Dankbaarheid', Martenshoek.
   'Gudrun' Gent (woonschip)
   'Luctor', Gent (woonschip)
   'Maja', Schoonhoven.
   'Maja 1', Schoonhoven.
   'De Pijl', Brugge.
   'Poolster' Rotterdam.
   'Schelde' (drinkwaterboot).
   'Spes', Zwartsluis.
   'Trouwe Hulp', Bergambacht.
   'Watergeus', Brugge.
Motorbeunschip 'Eben Haezer'.
Motorbeurtschip
    'Beurtdienst T de Hoog', Gouda
    'Dieudonne' (Woonschip)
    'Minart' (Katwijker, woonschip)
    'De Tijd zal 't Leren II'  (T. de Hoog)
    'Stānfries X'
    'Tjerk Hiddes', Gorredijk.
    'Tramp', (Woon-weekendschip)
    'Voorwaarts' (het Havenmuseum)
Motorscheepje.
   'Verandering'
   'Wilhelmina'.
   'Zorg en Vlijt'.
Motorvrachtschip.
    'Adme' (droge-ladingschip)
    'Athena' (slepend-vrachtschip)
    'Daniella' (ex Damco 257)
    'Dolfijn'  (ex Damco 217)
    'Grace de Dieu 1' (droge-ladingschip)
    'Gregory' (droge-ladingschip?)
    'Jan V' (droge-ladingschip)
    'Libra' (ex Damco 223).
    'Louisa' (voormalige klipper)
    'Mana' (Droge-ladingschip)
    'Prins van Oranje'
    'Prospero'
    'Randwijk' (slepend motorvrachtschip)
    'Rhenus 127' (oud motorrijnschip)
    'Union 1'.
    'Uranie' (Droge-ladingschip)
    'Ursula-Anette' (Droge-ladingschip)
Schuiten e.d.
     Een Amsterdamse dekschuit.
     'Benjamin' (werkschuit)

      een Werf of pikbakje.
Skūtsjes.
     Gudsekop.
     Twee Gezusters.
Sleepboten.
    'Adea' (motorsleepboot)
    'Daeng-V' (duwsleepboot)
    'Dockyard V' (stoomsleepboot)
    'Evert & Loeki' (Amsterdammers)
    'Feint' (motorsleepboot)
    'Fiat' (havensleepboot)
    'Gar' (Amsterdammer)
    'Harmonie III' (Ex-stoomsleepboot)
    'ex-Jaco' (kleine motorsleepboot)
    'Leba III' (motorsleepboot)
    'Orion' (duwsleepboot)
    'Puma' (motorsleepboot)
    'Sawai-V' (duwsleepboot)
    'Star' (motorsleepboot)
    'Thom' (motorsleepboot)

     De sleepboten van J. Drenth.

opdrukkers
    'Elan' (ex-Grietje).
Spitsen.
    'Addio' (sleepspits)
    'Andromeda' (motorspits)
    'Arylo' (ex-sleepspits)
    'Cawcher V' (motorspits)
    'Cephée' (Houten Waal)
    'Fado' (Hollandse spits)
    'Gaėlle' (Franse spits)
    'Hush' (sleepspits?)
    'Julie' (ex-sleepspits)
    'Latyanor' (motorspits)
    'Lou Andreas Salmoné' (ex-sleepspits)
    'Mustang' (franse spits)
    'Parvenu' (motorspits)
    'Protea & Pourtout' (koppelverband)
    'Rafale' (48 meter spits)
    'Santa Rita' ( ex-sleepspits)
    'Saint Antoine' (ex-sleepspits)
    'Sermar' (motorspits)
    'Suerte' (kleine maasspits)
    'Triade' (motorspits)
    'Walhala' (ex-sleepspits)
    'Westropa' (Belgische spits)
    'Yannick' (motorspits)
    'Zani' (motorspits)
Steilstevens.
     'Anna Cecilia', Zwolle.
     'Dankbaarheid' Zwolle.
     'Variatie' (ex 'Luctor' ) Leeuwarden.
     'Verwisseling' Zwolle.
     'De Wereld' Zwolle.
Tankers.
    'Aletta' (cementtanker)
    'Calpam Twin' (bunkervaartuig)
    'Alvracht 3' (spijsolietanker)
    'Alvracht 16' (spijsolietanker)
    'Olie Express' (leurboot)
Tjalken.
Friese Tjalk 'Harmonie', Akkrum.
Tjalk 'Noordfries' ex-'Noordster'.
Tjalk 'Noordster', Rotterdam.
Groninger tjalk " 't Stockpaerdt" (jacht)
IJsseltjalk 'Nooit Volmaakt'.

Spitse praam 'Familietrouw'.
Vissersschepen.
   Stalen botter BU 32.
Wad en Sontvaarders.
   'Risico'.
Waterboot 'Flandria 5'.
Waterboot 'Olivier'.
Waterboot 'Viking'.
Buitenbeentjes
   'Grietje' zeilend ex-tankschip.


Ook uw schip kan (zolang ik ruimte heb) op deze site staan. Lees verder >


top

Statistieken
v4.0 © P.I.Klein