Aanvullingen en correcties zijn welkom.

Schouwen


Naar menu open boten, schuiten.


sjouwerman
Een stalen sjouwerman. Dit type vaartuig werd voornamelijk gebouwd voor het transport over rustig water. Ze werden dan ook vaak gebruikt voor het overzetten van personen en goederen.

Bron: Schepen die voorbij gaan.
(groot formaat)


a99
Boerenschouwen. De kleinere noemt men ook wel melkschouwen, de grote bagger- of strontschouw. Afwezig is hier de aller grootste de praamschouw. G.J. Schutten hanteert weer andere benamingen. De kleine zijn de melk-, jagers-, en bunschouw. Dan volgt de boerenschouw van 5, 6 of ruim 7 meter lengte en tenslotte de 'aak' van 7,5 bij 1,5 meter.

Foto: Pieter Klein,
Gouda 25 juni 2012.
(groot formaat)


a98
Het buitenste schouwtje is getuigd met een eenvoudig sprietzeil. Op de achtergrond ziet men een zalmdrijver.


Foto: Pieter Klein,
Gouda 25 juni 2012.
(groot formaat)


modderschouw
Een 'opengewerkte' tekening van een modderschouw, echter zonder dwarsschot in voor of achterschip.
(Zie groot formaat voor de benoeming van de onderdelen.)

Tekening: Pieter Klein.
(groot formaat)


melkschouw
Een tekening van wat volgens mijn mening een Fries Schouwtje is.
Het bijschrift melkschouw slaat op het gebruik van dit vaartuig namelijk: het transport van melkbussen en melkers van en naar de weilanden.

Bron: Schepen die voorbij gaan.
Uitgever: A.N.W.B.
(groot formaat)


friese schouw
Een schouwtje voor de recreatie. Deze scheepjes voeren vaak met een zogenaamd tjottertuig, waarbij de fok op een botteloef gevoerd werd. Ook werden de scheepjes vaak voorzien van vaste settelboorden.
(meer Friese Schouwtjes)

Bron: Schepen die voorbij gaan.
(groot formaat)


a97
De Roeiboot of roeischouw, ook boerenboot genoemd. Vooral bestemd voor personen vervoer rond het boerenbedrijf.

Fotograaf en jaartal onbekend (fotofragment)
(Groot formaat)


a96
De grote roeischouwen deden veelvuldig dienst als overzetbootje. Zelfs tot in deze eeuw fungeerde ze vaak als aanvulling op een groter veer om bij gering aanbod een enkeling over te zetten.

Fotograaf onbekend.
Zaandam Begin twintiger jaren.
(groot formaat)


a95
De moderne stalen uitvoering van de roeiboot, al is dit wel een beetje breed uitgevallen exemplaar.

Foto: Pieter Klein,
Leeuwarden, 18-08-2010.
(groot formaat)


a94
Stalen Friese roeischouwtjes op de wal.
Schouwjes hebben niet alleen een zuivere knikspantromp het zijn ook nog eens echte platbodems.

Foto: Pieter Klein,
Akkrum, 29 januari 2011.
(groot formaat)


a93
Dit brede vrij lage type houten schouw heb ik nog niet thuis kunnen brengen. Gezien de bun is het een visschouwtje.

Foto: Pieter Klein
Hasselt 28 juli 2007.
(groot formaat)


spoelingschouw
De spoelingschouw kwam voor rond Schiedam en Delft en werd gebruikt om 'spoeling' een bijproduct uit diverse gistingsprocessen naar landerijen, waar het als voer voor varkens en koeien gebruikt werd, te brengen.
(tekening)

Bron: Schepen die voorbij gaan.
(groot formaat)


spoelingschouw
De tekening van een spoelingschouw

Bron: Schepen die voorbij gaan.
(groot formaat)


zeeschouw
Een zeeschouw met een te klein grootzeil met rechte gaffel. Vooral de verschillen tussen het bovenboord bij de verschillende zeeschouwen is soms opmerkelijk.

(iets groter formaat)


zeeschouw
De zeeschouw werd voornamelijk gebruikt voor de visserij. Dit is waarschijnlijk een Lemsterschouw.
(andere zeeschouwen)

Bron: Schepen die voorbij gaan.
(groot formaat)

E> Over lemmeraken en lemsterschouwen.

In dit rijtje zou men misschien ook de Zeeuwse schouw verwachten. Dat is mijnsinziens echter een aak en geen schouw.


schouw
Een oud scheepstype in een modern jasje.
De HK 78 werd in 1932 gebouwd en meet 12,2 x 3 meter. Het motorvermogen bedraagt 70 pk. Het scheepje wordt nog gestuurd met een helmhout! Het scheepje is gebruikt voor de Randmeer- en IJsselmeervisserij.

Foto: Elburger Scheepsbemiddeling [E>].


ijsselmeervisser
De HK 78 in de thuishaven Harderwijk (neem ik aan).

Foto: Elburger Scheepsbemiddeling [E>].
(groter formaat)


kuip ijsselmeervisser
De kuip met achterin de stuurstand van de HK 78. Rechts op de voorgrond de standpijp voor het water waarmee de netten gespoeld worden. Tegen de achterwand de netten (groen) en op de vloer een extra motorpomp.


Foto: Elburger Scheepsbemiddeling [E>].
(groter formaat)


a92
Een stalen zeeschouw als visserman uit Ransdorp. Het bewijst toch hoe succesvol een eenvoudig ontwerp kan zijn.
Mogelijk wordt dit type als spekbak gedefinieerd.

Foto: Pieter Klein.
Amsterdam 1993.
(groot formaat)

Naar menu open boten, schuiten.

top

Statistieken
v4.0 P.I.Klein