Aanvullingen en correcties zijn welkom.

Romp opbouw van een aakachtig schip.Ik heb getracht de verschillende onderdelen in de kop (en mogelijk ook kont) van een houten aakachtig schip weer te geven. In verband met de duidelijkheid geven de tekeningen noch de bouwvolgorde weer, noch zijn ze waarheidsgetrouw. Onder andere is er geen berghout getekend.

tekening aak Wanneer het schip gereed is, liggen de gangen ongeveer zo als in de tekening is aangegeven. Het vertikaal opbuigende gedeelte noemt men heve. De horizontale rondingen zijn de boegen. K is de kielgang. A,B en C zijn de vlakgangen. Samen vormen deze het vlak. D en E zijn de kimgangen. Samen vormen ze de kim. Gang 1 t/m 4  vormen de zijde. Alle gangen te samen vormen de scheepshuid.

(groter formaat)


tekening aak
Wanneer het schip gereed is zijn de in de tekening weergegeven dwarsscheepse verbanden aangebracht. Op het vlak liggen de leggers (L) met daar tussenin de kalven (K). De leggers in het voorste deel van de heve noemt men soms kussens. De verbinding tussen vlak, kim en zijde wordt verzorgd door kromhouten (S), die men ook wel krommers, spanten of zitters noemt. Deze staan in het verlengde van de kalven. In het verlengde van de leggers, dus tussen de krommers, staan de oplangers of staanders(O). Deze verzorgen het verband in de zijde.

(groter formaat)


tekening aak
Wanneer het schip gereed is, kunnen de volgende langsscheepse verstevigingen aangebracht zijn. Midden over het vlak: het zaadhout (Z), bij sommige schepen verlengd met een binnensteven (B). In de kimmen: de kimweger of kimwegering (K), bij sommige schepen verlengd met slapers (S). Bovenlangs de oplangers: een weger (D), die al naar gelang het vaartuig en de functie, dekweger, balkweger, binnenboord, enz. enz. kan heten.
Op de plaats die door de pijlen aangegeven zijn, zijn vaak een paar zware houten knieën aangebracht.

(groter formaat)

top
JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic Statistieken


Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS!v4.0 © P.I.Klein