Aanvullingen en correcties zijn welkom.

binnenVisserijsteek
Een zalmsteek aan het begin van de twintigste eeuw. Duidelijk zichtbaat is de schutting, met dwars daarop de bouten (minder goed zichtbaar) en de fuiken.

Foto*: vermoedelijk Rijksinstituut voor Visserijonderzoek. tegenwoordig Imares/WUR.
(groot formaat)


steek
De sterke slibafzetting in de steken noopte de overheid er,  in de tweede helft van de 19de eeuw, toe deze vismethode, die in de 18de eeuw een enorme omvang had bereikt, terug te dringen.

Foto*: vermoedelijk Rijksinstituut voor Visserijonderzoek.
(groot formaat)


drijfschuit
In 1952 werd deze foto van een 'Hartjesvelder' (Hardinxvelder zalmdrijver) met de laatste steur die men er mee ving, geschoten.  De steur was 2,6m lang en woog ca. 100kg.

Foto*: Mogelijk collectie Wijnbelt, vishandelaar te Woudrichem.
(groot formaat)


zalm
Deze foto uit het begin van de twintigste eeuw toont ons Woudrichemse zalmvissers die hun vangst naar de plaatselijke vismarkt gaan brengen.

Foto*: P. Verhagen, Gorinchem.
(groot formaat)


dichtzet
Een dichtzet ergens in Friesland. In 1930 waren er ca. 200 van dergelijke scheepvaartobstakels. Aan het eind van de twintigste eeuw waren er slechts nog een paar over.

Foto*: vermoedelijk D.E. van Drimmelen, Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij.
(groot formaat)


fuik
Een Friese fuikenvisser aan het werk en nog steeds vist men in Friesland op vrij uitgebreide schaal met fuiken, maar ook daarvan neemt het aantal gestaag af.
(Meer fuikenvissers)

Foto*: D.E. van Drimmelen, Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij.
(groot formaat)


aalraam
Schepen op het Hollands Diep onder Strijensas vissend met de raamkuil/ankerkuil.


Foto* genomen rond 1900.  Fotograaf Dhr.
Hoek of Dhr. Bottemanne, Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij.
(groot formaat)


raamnet
De gloednieuwe voor de ankerkuilvisserij gebouwde botter KL46. In tegenstelling tot haar soortgenoten op de Zuiderzee heeft het schip geen zeilen, giek en zwaarden.

Foto* genomen rond 1920.
D.E. van Drimmelen, Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij.
(groot formaat)


schokkers
Twee 'schokkers' met hun ankerkuilen gehesen. Deze vorm van visserij trok vanaf Moerdijk in hoog tempo steeds de rivieren op.  Ook op de Duitse Rijn genoot deze vismethode grote populariteit.

Foto*: D.E. van Drimmelen, Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij.
(groot formaat)


schokker

De Waalschokker 'Wilhelmina' ergens op de Duitse Rijn.
(Meer waalschokkers)

Foto*: D.E. van Drimmelen, Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij.
(groot formaat)

*foto's afkomstig uit: "Schets van de Nederlandse Rivier- en Binnenvisserij tot het midden van de 20ste eeuw" door D.E. van Drimmelen, uitgegeven door de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij welke in 2006 opgegaan is in "Sportvisserij Nederland". Met dank aan Jaap Quak voor de verleende medewerking.


top
JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic Statistieken


Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS!v4.0 © P.I.Klein