Aanvullingen en correcties zijn welkom.

Scheepsmeting.
meten in de winter
Voor een meetbrief afgegeven kan worden moet er gemeten worden, daarbij heeft men het weer niet voor het uitzoeken.
Bij de meting wordt de maat genomen van een groot aantal horizontale plakken en een beperkt aantal vertikale segmenten. Zijn er van het vaartuig betrouwbare tekeningen beschikbaar dan vervallen een groot aantal van deze moeizame metingen. Verder worden voor de registratie van het vaartuig een groot aantal gegevens ondermeer met betrekking tot motoren en toerusting genoteerd.

Foto: Jan Meppelink,
Woudsend, december 2005.
(groot formaat)


meetboekjes
De resultaten van de metingen worden genoteerd in de meetboekjes.


Alle meetboekjes vanaf 1927 op een rij. Totaal circa 5000 stuks met de volledige Nederlandse binnenvaartvloot.

Foto: Jan Meppelink,
Rotterdam 26 juni 2008.
(groot formaat)


uittekenen meting1
Wanneer er van het vaartuig geen tekeningen beschikbaar zijn, zal men deze moeten gaan maken. Aan de hand van de tekeningen kunnen tussenliggende maten bepaald en de volumes van de verschillende 'parten' berekend worden.


Foto: Jan Meppelink,
Delft, 19 juni 2008.
(groot formaat)


tekentafel2
Het uitzetten van de halve lengte van een onderdeel van de boeg.

Foto: Jan Meppelink,
Delft, 19 juni 2008.
(groot formaat)


meetstaten
Uiteindelijk komen de gegevens dan terecht in de meetstaten. Waarna alle gegevens in de meetbrief geplaatst kunnen worden. Voor de relatie tussen de verschillende meetbrieven, metingen, meetstaten en ijkmerken gebruikt men een code bestaande uit een afkorting van het meetdistrict, een volgnummer en de hoofdletter N. Deze relatie wordt vastgelegd in zogenaamde liggers.

Oude meetstaten in het archief van de Scheepsmetingsdienst.

Foto: Jan Meppelink,
Rotterdam 26 juni 2008.
(groot formaat)


mb4

Het voorgaande resulteerd dus in een meetbrief.
Links: omschrijving van de plaatsing der ijkmerken.
Rechts: toename van de waterverplaatsing per centimeter inzinking. Ook centimeterlijst genoemd.

(Volledige weergave meetbrief)aanbrengen ijkmerk

Op het schip kunnen dan de ijkmerken geplaatst worden.Het aanbrengen van een ijkmerk in een sleepboot met duwsteven.
Naam: F 50
Eni-nummer: 2717119
Meetbriefnummer: HN 10514
Plaats: Werkendam  

Foto: Jan Meppelink,
20 juli 2005.
(groot formaat)


meetbriefnummer
Een ijkmerk met alleen het meetbriefnummer.
(meer ijkmerken)

Het schip is hermeten onder hetzelfde nummer: administratief een ramp!
Het oudste ijk is wit opgeschilderd
Deze merken zijn van het in 1905 te Gaastmeer gebouwde skûtsje "De tijd zal 't leeren" van schipper U. de Jong. Het brandmerk is 108 B SNEEK 1935.

Foto Jan Meppelink,
Terhorne, 22 juli 2007.
(groot formaat)


ijkmerk tonnenmaat
IJkmerken met alleen de tonnenmaat.

Het witte merk toont 26,166 ton, het andere 29,207 ton. Ook hier is het oudste ijk, wat dus vervallen is, opgeschilderd.

Foto Jan Meppelink,
Terhorne, 22 juli 2007.
(groot formaat)top

Statistieken


Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS!v4.0 © P.I.Klein