Aanvullingen en correcties zijn welkom.

Documenten e.d., deel 1

Naar deel 2.


bevrachtingsboekje

a98
Een bevrachtingsboekje. 1972-1979.
(Foto ingezonden door Th. J. F. Schalke.)
(Grotere foto.) (meer bevrachtingsboekjes)
Het titelblad van het 'Scheepspatent voor de Rijn' van het Rijnschip 'Lauda Ducem' van A van Greffen.
Inzender: Pieter Boers.
(meer foto's) (Groot formaat)


bevrachtingszegels
Bevrachtingszegels, 1940.
(meer foto's.)
(Foto ingezonden door Th. J. F. Schalke.)


rijnp

vervoersbewijs
Een Rijnpatent uit 1961.
Inzender: F. Zondag, Scheemda. (groot formaat)
Een vrachtvergunning uit 1975.
Inzender: Matthijs Sandijk, Den Helder.
(groot formaat) (meer foto's)


1
Een eigendomsbewijs zoals dat in 1941 afgegeven werd.

Bewijs van eigendom voor de vennootschap onder de firma
T. de Hoog, gevestigd te Gouda van het Nederlansche stalen motorschip, genaamd "De tijd zal 't Leeren II" gemerkt 38 B Gron. 1924, metende 154,663 ton,  voortbewogen door een 2-cyl, Brons ruwolie-motor van 44 P.K.

In dato 21 Januari 1941.  H. G. BOKS
Notaris te Alphen aan de Rijn.
St. Pl. Oudshoorn.

(Volledig document)

Ingezonden door T. de Hoog, Gouda.


vaarbewijs
Een Klein Vaarbewijs II
uit 1984. (Binnenzijde.)
(Grote foto.)


meetbrief
Binnenzijde van een meetbrief.
(Meer foto's)


registratie hypotheekkantoor
De registratiekaart voor het brandmerk 230 B Zwolle 1928 (steilsteven Variatie A>)

Inzender: A. Mud, Leeuwarden.
(groot formaat)


a71
Ontvangstbewijs in verband met de bevestiging van een eigendomsverklaring door het hypotheekkantoor.
Dit behelst tevens de opdracht tot inbeitelen van het brandmerk voor de Klipper Elisabeth van Tjidde Goos.
Het betreft hier een brandmerk van voor 1928 reden waarom de bekende 'B' in 6925 Rott 1910 ontbreekt. Later krijgt het schip brandmerk 3359 B Rott 1928.

Inzender: A. de Jongh / T. Goos.
(groot formaat)


a74
Fragment van de aangifte bij het kadaster, het scheepshypotheekkantoor van een naamswijziging.

Volledig document.
Achterzijde (leges vermelding).

Inzender: Ton de Hoog, Gouda.


boorbriefje

werfboekje
Het zogenaamde boorbriefje.
(Grotere foto.)
Overige keuringscertificaten.
Een pagina uit een werfboekje betreffende de bouw van een ijsboeier voor Dhr. Snijder.
Foto ingezonden door N. Vader, Broek op Langedijk.   (iets groter formaat)   tekst


ava
Een acte van aandeel.
(Ander exemplaar)

Inzender: F. Zondag, Scheemda.
(Grotere foto.)


a62
a61

Inzender: S. Hameete.
(Bovenste afbeelding groot.)
(Onderste afbeelding groot.)

Naar deel 2.

top

Statistieken