Aanvullingen en correcties zijn welkom.

Scheepsmotoren.

NOG IN VOORBEREIDING

Het verstuiverbakje.
Het verstuiverbakje is een door Brons voor de middeldrukmotoren, rond 1910, ontwikkelt systeem om de brandstof tot ontsteking te brengen. Het systeem was voordat men kon beschikken over brandstofpompen, die voldoende druk op konden brengen om de brandstof direct in de verbrandingsruimte, waar de volledige compressie druk heerste, te spuiten, een groot succes. Het systeem werkte niet altijd perfect. De gaatjes raakten weleens verstopt, waardoor dan het bakje scheurde. Bronsmotoren kregen daardoor de bijnaam bakjesknappers. Het verstuiverbakje werd desandanks ook door andere motorfabrikanten, waaronder Deutz,  in licensie, toegepast.

vs
Afbeelding uit het boek 'Oliemotoren' uitgeverij Born, Assen.
(groot formaat)

De brandstof (okerkleurig) wordt met behulp van een pomp in de voorraadruimte (e) gepompt. Het teveel vloeit via "f" weg. De regelateur bedient klep "g" en bij elke slag zal er een afgemeten hoeveelheid brandstof in kanaal "h" vloeien. Tijdens de aanzuigslag opent klep "c" en druppelt de brandstof in het verstuiverbakje, dat ook kapsel genoemd wordt. Het verstuiverbakje is van een aantal kleine, naar de verbrandingsruimte van de motor gerichte, openingen (rood) voorzien. Tijdens de compressieslag loopt de temperatuur in het bakje dusdanig op dat de brandstof snel vergast, waardoor de druk en daardoor ook de temperatuur, in het kapsel, snel stijgt. Hierdoor komt de brandstof tot ontbranding. Tijdens de ontbranding loopt de druk nog verder op, ten gevolge waarvan de nog onverbrande gassen, door kleine gaatjes in de verbrandings ruimte geperst worden. De temperatuur in de verbrandingsruimte zelf zorgt dan voor de verdere verbranding van dit mengsel.
Het verstuiverbakje wordt gezien als de voorloper van het voorkamersysteem. In beide gevallen vindt gasverstuiving plaats, reden waarom men motoren met een dergelijk systeem soms gasmotoren noemt.


Gasverstuiving

df

Afbeelding uit het boek 'Oliemotoren' uitgeverij Born, Assen.
(groot formaat)


Drukverstuiving

dv

Afbeelding uit het boek 'Oliemotoren' uitgeverij Born, Assen.
(groot formaat)


top


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic
Statistieken

Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS!


v3.1 © P.I.Klein