Agenda


Historische Scheepskleuren op 2 november

Vele tentallen jaren worden er schepen gerestaureerd. In al die tijd is er op restauratiegebied nogal wat veranderd. Er is vandaag de dag veel meer informatie voorhanden en de kennis is enorm toegenomen. Ook worden casco’s zorgvuldig geanalyseerd om de originele situatie te reconstrueren. 

Ook in de gevallen waar van het origineel wordt afgeweken, is er bij de eigenaren soms de wens om te weten hoe het eigen schip er vroeger uitzag. Een belangrijk element van de de indruk, die een schip geeft, wordt bepaald door de kleuren, waarin het schip geschilderd is. 

De vraag is nu in hoeverre de kleuren, die men tegenwoordig kiest, overeenkomen met die in vroeger tijden. En of het mogelijk is om meer te weten te komen over de gewoonten in de regio, waar het eigen schip rondvoer, of misschien wel over de kleuren van het schip zelf. Datum02-11-2019
Aanvang14:00 uur