Agenda


16 maart, Jaarvergadering: vereniging De Binnenvaart. Vergeet na afloop uw glas niet!

agenda: Jaarvergadering vereniging De Binnenvaart.
 

29e Jaarvergadering “vereniging De Binnenvaart”:

 

zaterdag, 16 maart 2019, op het Scheepvaart en Transport College in de Maaszaal – Lloydstraat 300, 3024 EA in Rotterdam. www.stc-r.nl

 

Parkeren kan in de parkeergarage van het STC en als deze vol is op de daarvoor aangewezen parkeerplaats. Volg de instructies van de verkeersregelaars.
 

Aanvang vergadering 13:00 uur (zaal open 12:00 uur).

 

Agenda:

 
 

1. Opening vergadering en vaststellen agenda.

2. Herdenken overleden dierbaren.

3. Mededelingen en ingekomen stukken.

4. Jaarrede van de voorzitter.

5. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering, d.d. 10 maart 2018.

6. Goedkeuring jaarverslag van de secretaris.

7. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019.

8. Contributie vaststelling voor 2020.

 

 

 

9.  Verslag van de kascontrolecommissie en decharge van het bestuur.

 

10. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.

 

11. Voorstellen kandidaat bestuursleden.
         a) Gerrit van Doodewaard.
         b) Gijsbert Snijder.
         c) Willem Verschuren

 

 

 

12. Verkiezing bestuursleden.

13. Toelichting programma 2019.

14. Toelichting Veerdienst 3 over afgelopen jaar.

15. Bekendmaking dagexcursie 2019.

16. Stand van zaken, Stichting De Binnenvaart.

17. Rondvraag.

18. Sluiting.

19. Pauze met daarin de mogelijkheid tot bezoek verkoopstand.

20. Interessante lezing over 100 jaar zelflossers, van heer Ko Blok.

 

 

 

 

17.00 uur einde van de bijeenkomst.

 Datum16-03-2019