Agenda


10 maart, jaarvergadering 2018, vereniging De Binnenvaart. (met uniek presentje voor aanwezigen leden!). Na afloop lezing "Ruimte voor de rivier" door de heer Knobbe.

Jaarvergadering vereniging "De Binnenvaart"  op 10 maart 2018 in het STC in Rotterdam

Aanvang vergadering 13:00 uur (zaal open 12:00 uur, met een optreden van het Schipperskoor Eb & Vloed!).

 

Agenda:

 
 

1. Opening vergadering en vaststellen agenda.

2. Herdenken overleden dierbaren.

3. Mededelingen.

4. Jaarrede van de voorzitter.

5. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering, d.d. 11 maart 2017.

6. Goedkeuring jaarverslag van de secretaris.

7. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018.

8. Contributie vaststelling voor 2019.

 

 

 

9.  Verslag van de kascontrolecommissie en decharge van het bestuur.

 

10. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.

 

11. Verkiezing bestuursleden.

 

 

 

12. Reserve.

13. Toelichting programma 2018.

14. Bekendmaking dagexcursie 2018.  

15. Stand van zaken, Stichting De Binnenvaart.

16. Rondvraag.

17. Sluiting.

18. Pauze met daarin de mogelijkheid tot bezoek verkoopstand.

19. Lezing, van de heer Kobbe "ruimte voor de rivier".

 

 

 

 

17.00 uur einde van de bijeenkomst.Datum10-03-2018
LocatieSTC gebouw te Rotterdam